Strona główna
 • pl
 • en

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

A+ / A-

4 września 2017
Dydaktyka 2.0
Przypominamy, że w dniu 6 września br. upływa termin rekrutacji do projektu Dydaktyka 2.0 :
Poniżej i w podanym linku szczegółowe informacje oraz najczęściej zadawane pytania odnośnie udziału w projekcie.

serdecznie zachęcamy!


 

1.      Do kiedy można składać dokumenty w ramach rekrutacji do projektu?

Dokumenty można składać do 6 września 2017 roku. Dokumenty można składać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 15:30 w Biurze Projektu „Dydaktyka 2.0”, które mieści się w budynku B19 (Centrum Technologii Informatycznych), III piętro, pok. 310.

2.      Czy dokumenty można przesłać mailem?

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji do projektu „Dydaktyka 2.0” oryginały dokumentów należy złożyć (osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną) w Biurze Projektu.

3.      Czy dokumenty można wypełnić odręcznie?

Dokumenty rekrutacyjne mogą zostać wypełnione komputerowo lub odręcznie (czytelnie, niebieskim kolorem).

4.      Czy nawet gdy nie jestem zainteresowany/a szkoleniami językowymi, muszę wypełnić cały formularz?

Tak, do Biura Projektu powinien trafić kompletny formularz. W przypadku braku chęci wzięcia udziału w szkoleniach językowych proszę przekreślić stronę i postawić parafkę (podpis prodziekana nie jest wymagany).

5.      Chcę wziąć udział w dwóch szkoleniach - czy muszę złożyć dwa komplety dokumentów rekrutacyjnych?

Jeden komplet dokumentów jest wystarczający do wzięcia udziału w rekrutacji na dowolną liczbę szkoleń w ramach projektu w bieżącym semestrze.       

6.      Jakie dokumenty należy złożyć w Biurze Projektu?

Komplet dokumentów rekrutacyjnych składa się z dwóch elementów:  wypełnionego „formularza rekrutacji do projektu "Dydaktyka 2.0"” oraz podpisanego „oświadczenia do udziału w projekcie”.

7.      Kto musi podpisać formularz rekrutacji?

Kompletny formularz rekrutacyjny musi zostać podpisany przez osobę, która bierze udział w rekrutacji oraz przez prodziekana właściwego ds. kształcenia wydziału zatrudniającego nauczyciela akademickiego lub przez Dyrektora Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki – dla nauczycieli zatrudnionych w Centrum.

8.      Kiedy poznamy wyniki rekrutacji?

Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną pomiędzy 7 a 10 września br.

9.      W jaki sposób zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji?

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej projektu oraz przesłane mailem do osób, które złożyły dokumenty w procesie rekrutacji.

10.      Czy planowana jest rekrutacja dodatkowa?

W przypadku niewykorzystania wszystkich miejsc na szkoleniach uruchomiona zostanie rekrutacja dodatkowa, która odbędzie się w dniach 11-15 września 2017 r.

11.   Wziąłem udział w rekrutacji na kilka szkoleń, czy to znaczy, że będę mógł wziąć udział we wszystkich szkoleniach?

Na każde szkolenie tworzona jest oddzielna lista rankingowa, uwzględniająca jedynie osoby chętne do wzięcia udziału w danym szkoleniu. Może to oznaczać, że uzyskana w procesie rekrutacji liczba punktów będzie wystarczająca do zakwalifikowania się na jedno ze szkoleń, ale na inne – już nie.

12.   Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt skierowany jest do osób zatrudnionych na stanowisku nauczyciela akademickiego na wszystkich wydziałachoraz w Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki. Okres umowy powinien obejmować semestr, w którym realizowane będą szkolenia oraz semestr kolejny (w którym nauczyciel akademicki wykorzysta nowe kompetencje w praktyce w pracy ze studentami).

13.   Dlaczego na formularzu rekrutacyjnym musi być podpis prodziekana / promesa przydziału zajęć?

Zgodnie z wymogami grantodawcy (Narodowego Centrum Badań i Rozwoju) nabyte przez nauczycieli akademickich umiejętności muszą zostać wykorzystane w praktyce w pracy ze studentami w kolejnym semestrze. Promesa dziekana stanowi jedną z gwarancji możliwości zastosowania praktycznego nowych umiejętności.

14.   Kiedy trzeba będzie zastosować nowe umiejętności w praktyce?

Nauczyciel musi wykorzystać nowo nabyte umiejętności w praktyce w semestrze następującym po semestrze, w którym zakończył szkolenia. Oznacza to, że dla szkoleń, które odbędą się w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 umiejętności muszą być wykorzystane w praktyce w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 (a dla szkoleń językowych, które odbywają się przez cały rok akademicki 2017/2018 – wykorzystanie praktyczne musi nastąpić w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019).

15.   Czy można wziąć udział w więcej niż jednym szkoleniu?

Tak, nauczyciel akademicki może wziąć udział w dowolnej liczbie szkoleń realizowanych w Politechnice Łódzkiej w ramach projektu, jednakże w każdym szkoleniu może wziąć udział tylko raz. Nauczyciel akademicki może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu wyjazdowym w jednostce zagranicznej.

16.   Czy szkolenia można odbyć w różnych semestrach?

Tak, poszczególne szkolenia mogą zostać odbyte w różnych semestrach, jednakże w każdym semestrze należy wziąć udział w rekrutacji.

 


W ramach projektu realizowane będą szkolenia z 4 modułów:
 

1. z zakresu nowoczesnej dydaktyki: Problem Based Learning, Design Thinking, Case Teaching

2. z zakresu: e-learningu,  zarządzania informacją, umiejętności informatycznych

3. szkolenia z języków obcych: angielskiego i francuskiego

4. szkolenia w jednostkach zagranicznych: DT Advanced, PBL Advanced

 

Szczegółowe informacje dot. poszczególnych szkoleń oraz formularz zgłoszeniowy do projektu znajdą Państwo na stronie edu.p.lodz.pl/dydaktyka20. Rekrutacja do pierwszej edycji szkoleń realizowanych z projektu trwać będzie do dnia 6 września 2017 roku.

 

Kontakt do Biura Projektu Dydaktyka 2.0:

Dział Rozwoju Uczelni i Zasobów Ludzkich

email: dydaktyka2.0@info.p.lodz.pl

tel.: 42 631 29 20

 

Autor: Adam Szymański


Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

KALENDARZ


p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25
26 27 28 29 30
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23
24
25 26
27
28
29 30 31
p w ś c p s n
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17
18 19 20 21 22 23
24
25
26
27 28 29 30
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10
11
12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
p w ś c p s n
1 2 3
4 5 6
7
8 9 10
11 12
13
14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25
26 27 28 29 30
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21
22
23 24 25 26 27
28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10
11
12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13
14
15 16
17
18
19
20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13
14
15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6 7
8 9
10
11
12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
30 31
p w ś c p s n
1
2 3
4
5
6 7 8 9 10
11
12
13
14
15
16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7
8
9
10 11 12
13 14
15
16
17
18
19
20
21
22 23 24 25 26
27
28
29
30
p w ś c p s n
1
2 3 4 5
6
7 8
9 10
11
12 13 14 15
16 17
18
19
20
21 22
23
24
25
26 27 28 29
30
31
p w ś c p s n
1 2 3
4
5 6 7
8
9 10
11 12
13
14
15 16 17
18
19 20 21
22
23 24
25 26 27
28
29 30
p w ś c p s n
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19
20
21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8
9
10
11
12 13 14 15 16 17 18
19
20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6 7
8
9 10 11 12 13 14
15 16 17 18
19
20 21
22
23
24
25
26
27 28
29
30
31
p w ś c p s n
1 2
3 4 5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25
26
27
28
29 30
p w ś c p s n
1 2
3
4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16
17
18 19
20 21
22
23 24
25
26
27 28 29
30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7
8
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14
15
16
17 18 19 20
21 22 23 24 25
26
27
28 29 30
p w ś c p s n
1 2
3
4
5 6
7
8 9
10
11
12 13 14 15 16
17 18 19
20
21 22 23
24
25
26
27
28
29 30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4
5
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19
20
21 22 23 24 25
26
27
28
29 30
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
14 15 16 17 18 19
20
21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24
25
26 27 28 29
30 31
p w ś c p s n
1 2 3
4
5
6
7
8 9 10
11 12 13
14
15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
p w ś c p s n
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11 12 13
14 15 16 17
18
19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
22
23 24 25 26 27 28 29
30
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12
13 14
15
16 17 18
19 20 21 22 23 24
25
26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6
7
8 9 10 11 12 13
14
15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
p w ś c p s n
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12
13
14
15 16
17
18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
p w ś c p s n
1 2 3
4 5 6 7
8
9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21
22
23 24 25 26
27 28 29 30
p w ś c p s n
1
2 3 4
5
6 7 8
9
10 11 12 13 14 15
16 17 18 19
20
21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16
17 18 19 20 21 22
23 24 25
26
27 28
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20
21
22 23 24 25
26
27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17
18
19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
p w ś c p s n
1 2
3
4
5
6
7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17
18
19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
p w ś c p s n
1
2
3 4 5
6
7 8 9 10 11 12
13
14
15
16
17 18 19
20 21 22
23
24 25 26
27
28
29 30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6 7
8
9
10
11 12 13 14
15
16
17 18 19 20 21
22
23
24
25
26 27 28
29
30
p w ś c p s n
1
2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2
3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24
25
26 27
28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10
11
12 13 14 15
16
17 18 19 20 21 22
23 24 25 26
27
28 29
30
p w ś c p s n
1 2 3 4
5
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22
23
24 25
26
27
28
29 30 31
p w ś c p s n
1
2
3 4 5 6
7 8 9 10
11
12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
29 30
p w ś c p s n
1 2
3
4 5
6
7
8 9
10 11 12 13
14
15 16
17
18
19 20
21
22 23
24
25 26 27 28 29 30
31
p w ś c p s n
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12
13
14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27
28
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16
17
18 19
20 21 22 23 24 25 26
27
28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2
3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
27 października 2017

Bee care system podczas konkursu na Cyprze

105 drużyn, 35 krajów z całego świata, 1 wyspa czyli Grand Final konkursu ClimateLunachpad na Cyprze. W dniach 17-18 października Limassol ...

więcej
18 maja 2017

Laur Innowacji dla Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy

Międzywydziałowy kierunek studiów Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy otrzymał dwa prestiżowe odznaczenia Certyfikat „Studia z ...

więcej
1
2
3
17 lipca 2018

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów PŁ w roku akadem. 2018/19

Informujemy, że termin składania wniosków o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów PŁ na rok ...

więcej
11 lipca 2018

Termin składania wniosków o Stypendium Ministra

Informujemy, że termin składania wniosków o Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019 upływa dnia 14 września ...

więcej
9 lipca 2018

VI międzynarodowa konferencja szkoleniowa dla doktorantów w ramach BUP

W imieniu organizatorów zapraszamy na VI międzynarodową konferencję szkoleniową dla doktorantów organizowaną w ramach ...

więcej
1
2
3

Galerie zdjęć

 • Drzwi Otwarte w Lab Factor 5.02.2016 I edycja
 • Jubileusz 85 lecia prof.Cz.Strumiłło
 • Festiwal Nauki Techniki i Sztuki 2015
 • Konkurs Chemiczny 3 Wydziałów PŁ
 • Wigilia 2015
 • Festyn Nauki 2018
 • Koła Naukowe
 • Kamień węgielny LabFactor
 • Projekt Monsul
 • Budynki
 • Seminarium Poprawa efektywności energetycznej w perspektywie do roku 2020
 • XXII OKIChiP Spała 5-9.09.2016