Strona główna
 • pl
 • en

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

A+ / A-


  

Studia Podyplomowe

Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych


Zgłoszenia na XIX edycję przyjmujemy  do 10 stycznia 2018 r.

Planowane rozpoczęcie
29 stycznia  2018 r.


Formularze zgłoszeniowe w zakładce Pliki do pobrania !


 
Organizator: Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej Katedra Inżynierii Bezpieczeńtwa Pracy
Kierownik studiów: Dr hab. inż. Adam S. Markowski
Czas trwania: 2 semestry.    Łącznie 250 godzin zajęć.
Cel studium: Celem Studiów jest wykształcenie kadry w zakresie nowoczesnych metod i technik stosowanych w obszarze zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem. Przewiduje się, że absolwenci Studiów będą w stanie wykonać analizy ryzyka dla instalacji chemicznych i procesowych, a na tej podstawie proponować lub ocenić odpowiednie środki bezpieczeństwa.
Zasadniczą umiejętnością uzyskiwaną w czasie Studiów jest zdolność do wykonania analiz bezpieczeństwa w zastosowaniu do programu zapobiegania poważnym awariom, raportu o bezpieczeństwie, planu operacyjno-ratowniczego, dokumentu o zabezpieczeniu przeciwwybuchowym wymaganych przez odpowiednie przepisy branżowe.
Uczestnicy: Kadra z dużych zakładów chemicznych, inżynierowie pracujący w przemyśle rafineryjnym, chemicznym, energetycznym i innych, służby bezpieczeństwa technicznego, bhp i ochrony środowiska, projektanci z biur projektów, przedstawiciele administracji państwowej (PIP, PIOŚ, PSP) oraz reprezentanci uczelni akademickich.
Minimum wykształcenia: Magister, magister inżynier, inżynier lub licencjat
Liczba uczestników: Maksymalnie 30 osób (o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia)
Sposób prowadzenia zajęć: Wykłady (ok. 50% czasu), ćwiczenia komputerowe lub obliczeniowe oraz ćwiczenia praktyczne w zakładach chemicznych. Obowiązuje praca końcowa dotycząca opracowania raportu bezpieczeństwa dla wybranych przez uczestników instalacji chemicznych i jej obrona.
Materiały dydaktyczne: W programie wykorzystuje się najnowsze materiały dydaktyczne obejmujące nowoczesne oprogramowanie. Dysponujemy również unikalnym zbiorem książek i czasopism z zakresu bezpieczeństwa procesowego.
Materiały Studium: Wszyscy Uczestnicy otrzymują materiały wykładowe
Koszty uczestnictwa: 5500 zł (bez kosztów pobytu)
System prowadzenia zajęć: 6 zjazdów tygodniowych, w tym 1 w zakładzie chemicznym
Rozpoczęcie zajęć: 29 stycznia 2018 r.
Terminy zjazdów:

Zjazd I

29.01-02.02.2018

Zjazd II

05-9.03.2018

Zjazd III

09-13.04.2018

Zjazd IV

07-11.05.2018

Zjazd V

18-22.06.2018

Zjazd VI

03-07.09.2018
(warsztaty)

Obrona prac końcowych

Listopad 2018

Zjazdy I-V odbywać się będą w Politechnice Łódzkiej

Zjazd VI (warsztaty) odbędzie się w przemyśle

Zagadnienia organizacyjne i socjalno - bytowe: Zajęcia odbywają się w salach wykładowych i ćwiczeniowych Wydziału (pałacyk), wyposażonych w nowoczesny sprzęt audio-wizualny i wyjątkowe warunki socjalne. Organizatorzy pośredniczą w organizacji pobytu, który zwykle jest załatwiany w bazach hotelowych Politechniki Łódzkiej, po umiarkowanych kosztach.
Liczba absolwentów: 495 (od 1996 roku).
Szczegółowy program XIX edycji studiów podyplomowych Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych
Blok przedmiotów Moduł / nazwa przedmiotu Liczba godzin
  Wykłady Ćwiczenia Razem ECTS
Przedmioty podstawowe Moduł 1. Zarządzanie informacją bezpieczeństwa procesowego 11 13 24 4
Źródła informacji 4 4 8 1
Prawa i standardy bezpieczeństwa 5 5 10 2
Programy komputerowe 2 4 6 1
Moduł 2. Podstawy fizykochemiczne zagrożeń 18 8 26 5
Właściwości substancji chemicznych, toksykologia 5 5 10 2
Operacje jednostkowe w przemyśle z udziałem substancji niebezpiecznych 5 3 8 1
Zagrożenia NAT - TECH 3 0 3 1
Zagrożenia elektryczne (el. statyczna, kompatybilność elektromagnetyczna) 5 0 5 1
Moduł 3. Podstawy Niezawodności 12 6 18 3
Teoria prawodpodobieństwa 5 3 8 1
Podstawy inżynierii niezawodności 5 3 8 1
Wprowadzenie do inżynierii odporności 2 0 2 1
Przedmioty kierunkowe Moduł 4. Analiza ryzyka procesowego 28 28 60 13
Przypadki studialne i zagrożenia chemiczne 8 4 12 2
Metody identyfikacji zagrożeń 4 8 12 3
Scenariusze awaryjne i prawdopodobieństwo ich występowania (QRA, AWZ) 5 5 10 2
Analiza efektów fizycznych i skutków 4 10 14 3
Ocena ryzyka w atmosferach wybuchowych 4 5 9 2
Ocena ryzyka dla obiektów infrastruktury krytycznej 3 0 3 1
Moduł 5. Zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem 15 8 23 6
Zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem oraz komunikacja ryzyka 5 5 10 2
Kryteria akceptacji i ocena ryzyka 5 3 8 2
Bezpieczeństwo procesowe a składka ubezpieczeniowa 2 0 2 1
Ochrona obiektów dużego/zwiększonego ryzyka oraz infrastruktury krytycznej 3 0 3 1
Moduł 6. Inżynieria bezpieczeństwa procesowego 22 5 27 6
Inżynieria bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego 5 5 10 2
Bezpieczeństwo funkcjonalne 4 0 4 1
Metody i systemy ograniczenia skutków poważnych awarii 4 0 4 1
Ratownictwo techniczne i chemiczne 5 0 5 1
Metody ochrony obiektów przemysłowych 4 0 4 1
Przedmioty metodyczne i praktyczne Moduł 7. Ćwiczenia warsztatowe i dokumentacja 8 68 72 23
Metodyka wykonania PZA, RoB, WOPR i DoZW 6 6 12 3
Ćwiczenia warsztatowe w przemyśle 0 40 40 7
Seminarium Dyplomowe 0 20 20 5
Praca Dyplomowa (praca własna) 0 20 20 8
  114 136 250 60
*Zastrzega się korekty programu dotyczące wykładowców, liczby godzin lub samych przedmiotów.
Adres:
Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej
90-924 Łódź,  Wólczańska 213
Kierownik:  tel: + 42 631 3745,  fax: + 42 631 3745  adam.markowski@p.lodz.pl ;
Informacje i zgłoszenia sekretariat: anna.aulak@p.lodz.pl; 42 631 3743, 604 971 008 

KALENDARZ


p w ś c p s n
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24
25 26 27 28 29 30
p w ś c p s n
1 2 3
4 5 6
7
8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25
26 27 28 29 30
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21
22
23 24 25 26 27
28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10
11
12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13
14
15 16
17
18
19
20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13
14
15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6 7
8 9
10
11
12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
30 31
p w ś c p s n
1
2 3
4
5
6 7 8 9 10
11
12
13
14
15
16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7
8
9
10 11 12
13 14
15
16
17
18
19
20
21
22 23 24 25 26
27
28
29
30
p w ś c p s n
1
2 3 4 5
6
7 8
9 10
11
12 13 14 15
16 17
18
19
20
21 22
23
24
25
26 27 28 29
30
31
p w ś c p s n
1 2 3
4
5 6 7
8
9 10
11 12
13
14
15 16 17
18
19 20 21
22
23 24
25 26 27
28
29 30
p w ś c p s n
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19
20
21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8
9
10
11
12 13 14 15 16 17 18
19
20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6 7
8
9 10 11 12 13 14
15 16 17 18
19
20 21
22
23
24
25
26
27 28
29
30
31
p w ś c p s n
1 2
3 4 5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25
26
27
28
29 30
p w ś c p s n
1 2
3
4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16
17
18 19
20 21
22
23 24
25
26
27 28 29
30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7
8
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14
15
16
17 18 19 20
21 22 23 24 25
26
27
28 29 30
p w ś c p s n
1 2
3
4
5 6
7
8 9
10
11
12 13 14 15 16
17 18 19
20
21 22 23
24
25
26
27
28
29 30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4
5
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19
20
21 22 23 24 25
26
27
28
29 30
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
14 15 16 17 18 19
20
21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24
25
26 27 28 29
30 31
p w ś c p s n
1 2 3
4
5
6
7
8 9 10
11 12 13
14
15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
p w ś c p s n
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11 12 13
14 15 16 17
18
19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
22
23 24 25 26 27 28 29
30
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12
13 14
15
16 17 18
19 20 21 22 23 24
25
26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6
7
8 9 10 11 12 13
14
15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
p w ś c p s n
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12
13
14
15 16
17
18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
p w ś c p s n
1 2 3
4 5 6 7
8
9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21
22
23 24 25 26
27 28 29 30
p w ś c p s n
1
2 3 4
5
6 7 8
9
10 11 12 13 14 15
16 17 18 19
20
21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16
17 18 19 20 21 22
23 24 25
26
27 28
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20
21
22 23 24 25
26
27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17
18
19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
p w ś c p s n
1 2
3
4
5
6
7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17
18
19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
p w ś c p s n
1
2
3 4 5
6
7 8 9 10 11 12
13
14
15
16
17 18 19
20 21 22
23
24 25 26
27
28
29 30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6 7
8
9
10
11 12 13 14
15
16
17 18 19 20 21
22
23
24
25
26 27 28
29
30
p w ś c p s n
1
2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2
3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24
25
26 27
28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10
11
12 13 14 15
16
17 18 19 20 21 22
23 24 25 26
27
28 29
30
p w ś c p s n
1 2 3 4
5
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22
23
24 25
26
27
28
29 30 31
p w ś c p s n
1
2
3 4 5 6
7 8 9 10
11
12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
29 30
p w ś c p s n
1 2
3
4 5
6
7
8 9
10 11 12 13
14
15 16
17
18
19 20
21
22 23
24
25 26 27 28 29 30
31
p w ś c p s n
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12
13
14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27
28
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16
17
18 19
20 21 22 23 24 25 26
27
28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2
3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
18 maja 2017

Laur Innowacji dla Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy

Międzywydziałowy kierunek studiów Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy otrzymał dwa prestiżowe odznaczenia Certyfikat „Studia z ...

więcej
18 maja 2017

Studia nad zadymieniem i wentylacją mają Przyszłość!

Miło nam poinformować, że specjalny certyfikat„Studia z przyszłością”, uzyskała specjalność wentylacja ogólna, pożarowa i ...

więcej
1
2
3
21 maja 2018

Odwołany dyżur Prodziekana ds. Studenckich

Informujemy, że dyżur Prodziekana ds. Studenckich w dniu 22.05.2018r. (wtorek) zostaje odwołany.

więcej
18 maja 2018

Dodatkowa rekrutacja na studia Erasmus+ III i IV etap

Informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem studentów wyjazdami na  studia Erasmus+ decyzją Uczelnianego Koordynatora programu ...

więcej
15 maja 2018

Dodatkowy termin rekrutacji na praktyki Erasmus+ !

Chcesz wyjechać na praktyki zagraniczne Erasmus+ w okresie wakacyjnym? Dla osób, które jeszcze nie zdążyły znaleźć miejsca ...

więcej
1
2
3

Galerie zdjęć

 • Seminarium Poprawa efektywności energetycznej w perspektywie do roku 2020
 • Festiwal Nauki Techniki i Sztuki 2015
 • Drzwi Otwarte w Lab Factor 5.02.2016 I edycja
 • Koła Naukowe
 • Budynki
 • Jubileusz 85 lecia prof.Cz.Strumiłło
 • Kamień węgielny LabFactor
 • Projekt Monsul
 • Festyn Nauki 2018
 • Wigilia 2015
 • Konkurs Chemiczny 3 Wydziałów PŁ
 • XXII OKIChiP Spała 5-9.09.2016