Strona główna
 • pl
 • en

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

A+ / A-

Ministerialny projekt Uniwersytet Młodych Wynalazców (UMW) to program, który ma wzmocnić współpracę między szkołami i uczelniami. Będzie wspierać uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w rozwoju ich aktywności naukowej oraz pobudza innowacyjność oraz kreatywność. W ramach programu uczniowie i ich nauczyciele będą mogli m.in. prowadzić wspólnie z kadrą akademicką projekty naukowe, korzystać z bibliotek uniwersyteckich oraz laboratoriów. Pod okiem profesorów młodzież stworzy wynalazki, wykona doświadczenia, przygotuje publikacje naukowe.

 
Projekt WIPOŚ PŁ w ramach UMW nosi nazwę:

„BIOMASA PROBLEMÓW NAUKOWYCH”
 
 
poniżej kilka podstwowych informacji na temat naszego projektu:
 
- obszar wiedzy:
biologia, chemia, fizyka, energetyka odnawialna, ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, elementy wiedzy o regionie i ekonomii, 

- planowany okres realizacji projektu : 8 m-cy ,

- słowa kluczowe:
zrównoważony rozwój , ekologia, biomasa, energetyka odnawialna, przemysł, laboratoria, inżynieria środowiska, recykling odpadów, zmiany klimatyczne, efektywność energetyczna, badania terenowe, region łódzki, problem based learning, praca zespołowa.
 

-  opis projektu obejmujący cel projektu oraz streszczenie poszczególnych etapów jego realizacji:

Celem projektu: Jest popularyzacja zagadnień związanych z energetyką odnawialną, praktycznymi mechanizmami rządzącymi procesami gromadzenia, przetwarzania, przechowywania, spalania oraz energii z niej pozyskiwanej. Procesy te pokazywane będą młodym ludziom za  pomocą spójnej sekwencji działań badawczych i naukowych, popartych przemysłową praktyką, wykładami oraz badaniami terenowymi. Z dydaktycznego punktu widzenia projekt będzie pobudzać i rozwijać aktywność naukową poprzez udoskonalanie pracy zespołowej i Problem Based Learning, obrazując niejako wstęp do pracy w uczelnianych i przemysłowych zespołach badawczych i rozwojowych. Całość zostanie zaaranżowana (mając na uwadze specyfikę młodego pokolenia) w dynamiczną przygodę naukowo-przemysłową z elementami misji zachowania klimatu i ochrony środowiska oraz racjonalnego i efektywnego wykorzystania jego zasobów. Projekt zorganizowany będzie w formie konkursu przewidując elementy pozytywnej konkurencji, współzawodnictwa ale także partnerstwa i wzajemnej wymiany doświadczeń oraz naświetlenia słabszych i mocniejszych stron każdego zespołu badawczego, a także podkreślenia lokalnej charakterystyki pod kątem prowadzonych badań terenowych. 
Działania projektowe będą zawierały także całościowe spektrum procesów i zjawisk pozyskiwania energii z udziałem biomasy. Holistyczne ujęcie tej działalności od produkcji biomasy na polach, w lasach, parkach, tartakach, składowiskach itp. poprzez ich wykorzystanie i recykling - po wykorzystaniu (obejmując także transport, logistykę, ekonomikę, bezpieczeństwo, przechowywanie, własności fizykochemiczne biomasy, procesy  przygotowania do spalania w kotłach energetycznych, efektywność energetyczną i ekologiczną paliw, systemy dystrybucji energii, recykling odpadów, ograniczanie emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych.) Całościowe ujęcie zagadnienia wzmacniać będzie także ścisłe odwzorowanie relacji pomiędzy procesami przemysłowymi i laboratoryjnymi oraz dobrostanem środowiska. Praca zespołów z różnych zakątków regionu łódzkiego w zindywidualizowanych warunkach terenowych, ma na celu zobrazowanie różnorodności pozyskiwanej biomasy, jej jakości, przydatności, dostępności, sezonowości oraz logistyki i specyfiki różnych gałęzi gospodarki generujących biomasę.
I tak w kontekście źródeł pozyskiwania biomasy szkoła z Łowicza położy nacisk na badania sektora sadowniczego, przemysłu przetwórstwa spożywczego, szkoła ze Zduńskiej Woli na rolnictwo i leśnictwo, zaś szkoła z aglomeracji łódzkiej na szeroko pojętą wielkomiejską gospodarkę komunalną.    
Przewidziane liczne zadania i elementy warsztatowe. Na każdym z etapów merytorycznych przewidziane będą konsultacje ze specjalistami z WIPOŚ PŁ oraz z  fachowcami z Veolia Energia Łódź S.A.

Etapy :

1. ”Selekcjonerzy reprezentacji” Wytypowanie przez 3 dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych (szkoły z regionu na terenie aglomeracji i województwa) 3 pięcioosobowych zespołów  badawczych zorganizowanych z najaktywniejszych i najbardziej zainteresowanych tematyką uczniów o ponadprzeciętnych osiągnieciach w nauce, kołach zainteresowań, projektach, wolontariacie itp. pod opieką wybranego, doświadczonego w analogicznych projektach nauczyciela.
2. „Naukowa rozgrzewka” – Przygotowanie merytoryczne prof. Grzegorza Wielgosińskiego  wprowadzenie do projektu z nakreśleniem jego celów działań,  środków oraz  rezultatów. Rozdanie zestawów materiałów dydaktycz. i przyborów.
3. „Industry-biomass-tour” - Wizyta w wybranym zakładzie Veolia Energia Łódź S.A., – rekonesans z najważniejszych urządzeń i kluczowych procesów przemysł. . Prezentacja działającego bloku energetycz. w całości opalanego biomasą. Przygotowanie do prac terenowych i laboratoryjnych.
4. „U źródeł biomasy” Badania i prace terenowe, zbiór próbek z różnych źródeł, w różnych środowiskach  identyfikacja zagrożeń i korzyści dla środowiska naturalnego, wywiady i raporty z miejsc gdzie zaczyna się proces pozyskiwania biomasy.
5. „WIPOŚ Lab Tour” -  Badania i prace laboratoryjne polegające na identyfikowaniu, ocenie przydatności, jakości i właściwości fizyko-chemicznych różnego rodzaju próbek zebranej biomasy poprzez m.in. ważenie, przygotowanie próbek, suszenie, prażenie, pomiary kalorymetryczne, przeprowadzenie analiz węgla zawartego w związkach organicznych oraz ciepła spalania. Na podstawie badań zostanie ustalona efektywnośc energetyczna i ekologiczna.    
6. „Biomasa prześwietlona aż do molekuł” interaktywna prezentacja i badania w Katedrze Inżynierii Molekularnej prof. Jacka Tyczkowskiego – wiodącego ośrodka krajowego, gdzie uczestnikom projektu zostaną zaprezentowane obrazowania elektronowego systemu EDX do analizy pierwiastkowej oraz mikroskopu SEM, analizy powierzchni, wykresy zawartości metali ciężkich w próbkach.
7. „Czy to się Nam opłaca ?” – Wykład + seminarium dr. inż. Jarosława Sowińskiego nt. zbilansowanej gospodarki biomasą z naciskiem na zagadnienia zasobochłonności (przy użyciu wskaźników MIPS, odcisku węglowego) efektywność ekonom., korzyści, zagrożenia i krytyczną analizę oraz prognozę sektora OZE.
Ustalenie kryteriów przydatności biomasy do spalania w kotłach energetycznych na podstawie ich własności cieplnych i właściwości fizyko chemicz. Konsultacje z ekspertami z zakresu procesów suszenia materiałów biolog. z WIPOŚ PŁ. Podsumowanie prac zespołów.
8. “…and the winner is…Ecosystem!”  podsumowanie, ocena, ewaluacja, punktacja i ogłoszenie wyników, przyznanie wyróżnień i certyfikatów Dziekana WIPOŚ PŁ oraz Prezesa Veolia Energia Łódź S.A. Ocena uwzględniać będzie zagadnienia niestandardowego podejścia do problemu, kreatywność oraz lokalne zróżnicowanie pod kątem prowadzonych badań  terenowych.            
9. Promocja projektu – będzie ona realizowana na każdym z etapów projektu stosownie do jego postępu (strony www, portale społecznościowe uczelni / wydziału / Veolia Energia Łódź S.A. ; mass-media). Po zakończeniu projektu przewidziano publikację podsumowującą projekt i pracę zespołów.

- nazwy szkół partnerskich w projekcie:

I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego Łowiczu
I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli
XXXII Liceum Ogólnokształcące im. Haliny Poświatowskiej w Łodzi

- partner dydaktyczno - przemysłowy Veolia Energia Łódź S.A.więcej informacji :

http://www.wipos.p.lodz.pl/index.php?id=5&idd=1304

http://www.wipos.p.lodz.pl/index.php?id=5&idd=1374

http://issuu.com/zycieuczelnipl/docs/zu_130_2014 strona 30

o nas poza uczelnią:

http://energiadlalodzi.pl/news/biomasa-problemow-naukowych

http://lodz.gazeta.pl/lodz/1,35153,17478648,Uczniowie_w_elektrocieplowni__Praktyka_ciekawsza_od.html

http://www.pierwszelozdwola.ksiezyc.pl/index.php?readmore=105

http://spalaniebiomasy.pl/pl/component/content/article/1-aktualnosci/2775-veolia-uczniowie-na-lekcji-w-odzkiej-elektrociepowni.html

http://lo1lowicz.pl/aktualnosci/nasi-uczniowie-w-ec4-obserwuja-spalanie-biomasy/

http://m.edulandia.pl/edulandia/1,132564,17021261,Politechnika_Lodzka_wsrod_zwyciezcow_programu_MNiSW.html

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.643130252453805.1073741998.327400914026742&type=1


KALENDARZ


p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20
21
22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6
7
8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
p w ś c p s n
1 2 3 4
5
6
7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
p w ś c p s n
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
24
25 26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2
3
4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9
10
11 12
13
14 15
16 17 18 19
20
21 22
23 24 25 26
27
28 29
30
31
p w ś c p s n
1 2
3
4 5 6 7 8 9
10
11
12 13 14
15
16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
14
15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27
28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2 3 4
5
6 7 8
9 10 11 12
13
14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
p w ś c p s n
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12
13
14
15 16 17
18 19 20 21 22 23
24
25
26
27
28
29
30
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6
7 8 9 10 11 12 13
14 15
16
17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16
17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2
3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16
17
18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2 3
4 5
6
7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31
p w ś c p s n
1 2 3
4
5 6
7 8
9
10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20
21
22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13
14
15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25
26 27 28 29 30
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23
24
25 26
27
28
29 30 31
p w ś c p s n
1 2
3
4
5 6 7 8 9
10 11
12
13 14 15 16
17
18
19
20 21 22 23
24
25
26
27
28 29 30
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10
11
12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
p w ś c p s n
1 2 3
4 5 6
7
8 9 10
11 12
13
14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25
26 27 28 29 30
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21
22
23 24 25 26 27
28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10
11
12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13
14
15 16
17
18
19
20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13
14
15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6 7
8 9
10
11
12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
30 31
p w ś c p s n
1
2 3
4
5
6 7 8 9 10
11
12
13
14
15
16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7
8
9
10 11 12
13 14
15
16
17
18
19
20
21
22 23 24 25 26
27
28
29
30
p w ś c p s n
1
2 3 4 5
6
7 8
9 10
11
12 13 14 15
16 17
18
19
20
21 22
23
24
25
26 27 28 29
30
31
p w ś c p s n
1 2 3
4
5 6 7
8
9 10
11 12
13
14
15 16 17
18
19 20 21
22
23 24
25 26 27
28
29 30
p w ś c p s n
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19
20
21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8
9
10
11
12 13 14 15 16 17 18
19
20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6 7
8
9 10 11 12 13 14
15 16 17 18
19
20 21
22
23
24
25
26
27 28
29
30
31
p w ś c p s n
1 2
3 4 5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25
26
27
28
29 30
p w ś c p s n
1 2
3
4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16
17
18 19
20 21
22
23 24
25
26
27 28 29
30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7
8
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14
15
16
17 18 19 20
21 22 23 24 25
26
27
28 29 30
p w ś c p s n
1 2
3
4
5 6
7
8 9
10
11
12 13 14 15 16
17 18 19
20
21 22 23
24
25
26
27
28
29 30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4
5
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19
20
21 22 23 24 25
26
27
28
29 30
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
14 15 16 17 18 19
20
21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24
25
26 27 28 29
30 31
p w ś c p s n
1 2 3
4
5
6
7
8 9 10
11 12 13
14
15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
p w ś c p s n
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11 12 13
14 15 16 17
18
19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
22
23 24 25 26 27 28 29
30
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12
13 14
15
16 17 18
19 20 21 22 23 24
25
26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6
7
8 9 10 11 12 13
14
15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
p w ś c p s n
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12
13
14
15 16
17
18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
p w ś c p s n
1 2 3
4 5 6 7
8
9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21
22
23 24 25 26
27 28 29 30
p w ś c p s n
1
2 3 4
5
6 7 8
9
10 11 12 13 14 15
16 17 18 19
20
21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16
17 18 19 20 21 22
23 24 25
26
27 28
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20
21
22 23 24 25
26
27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17
18
19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
p w ś c p s n
1 2
3
4
5
6
7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17
18
19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
p w ś c p s n
1
2
3 4 5
6
7 8 9 10 11 12
13
14
15
16
17 18 19
20 21 22
23
24 25 26
27
28
29 30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6 7
8
9
10
11 12 13 14
15
16
17 18 19 20 21
22
23
24
25
26 27 28
29
30
p w ś c p s n
1
2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2
3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24
25
26 27
28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10
11
12 13 14 15
16
17 18 19 20 21 22
23 24 25 26
27
28 29
30
p w ś c p s n
1 2 3 4
5
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22
23
24 25
26
27
28
29 30 31
p w ś c p s n
1
2
3 4 5 6
7 8 9 10
11
12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
29 30
p w ś c p s n
1 2
3
4 5
6
7
8 9
10 11 12 13
14
15 16
17
18
19 20
21
22 23
24
25 26 27 28 29 30
31
p w ś c p s n
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12
13
14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27
28
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16
17
18 19
20 21 22 23 24 25 26
27
28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2
3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
26 maja 2020

Studentka Małgorzata Ryba nagrodzona na „V Szczecińskim Sympozjum Młodych Chemików”

Miło nam poinformować, że Małgorzata Ryba, studentka II stopnia kierunku inżynieria chemiczna i procesowa, otrzymała I nagrodę za referat ...

więcej
2 marca 2020

Otwarcie start-up’owego labortorium + start nowego konkursu!

Dziś na otwarciu laboratorium naszego „macierzystego” start-up’u AKRIMTECH w budynku B-10 mieliśmy okazję przyjmować wyjątkowych ...

więcej
1
2
3
3 lipca 2020

Szkolenie BHP - ostatni termin

W załączniku znajduje się informacja dotycząca ostatniego terminu obowiązkowego szkolenia z BHP dla studentów 1 roku. Multimedialny kurs ...

więcej
1 lipca 2020

Dodatkowa kwalifikacja na praktyki Erasmus+ w lipcu 2020

Informujemy o kolejnym terminie rekrutacji na praktyki Erasmus+ w lipcu:   składanie dokumentów kwalifikacyjnych przez ...

więcej
24 czerwca 2020

Rekrutacja na wyjazdy na studia Erasmus+ 2020/2021_IV nabór

Uprzejmie informujemy, że trwa IV nabór na wyjazdy studenckie na studia do krajów programu Erasmus+ (KA103) w roku akademickim ...

więcej
1
2
3

Galerie zdjęć

 • Koła Naukowe
 • Festyn Nauki 2018
 • Jubileusz 85 lecia prof.Cz.Strumiłło
 • Wigilia 2019
 • Budynki
 • XXII OKIChiP Spała 5-9.09.2016
 • Seminarium Poprawa efektywności energetycznej w perspektywie do roku 2020
 • Drzwi Otwarte w Lab Factor 5.02.2016 I edycja
 • Kamień węgielny LabFactor
 • Wigilia 2015
 • Festiwal Nauki Techniki i Sztuki 2015
 • Projekt Monsul
 • Konkurs Chemiczny 3 Wydziałów PŁ
 • XIX edycja Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki
75lat.p.lodz.pl