Strona główna
 • pl
 • en

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

A+ / A-

Ministerialny projekt Uniwersytet Młodych Wynalazców (UMW) to program, który ma wzmocnić współpracę między szkołami i uczelniami. Będzie wspierać uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w rozwoju ich aktywności naukowej oraz pobudza innowacyjność oraz kreatywność. W ramach programu uczniowie i ich nauczyciele będą mogli m.in. prowadzić wspólnie z kadrą akademicką projekty naukowe, korzystać z bibliotek uniwersyteckich oraz laboratoriów. Pod okiem profesorów młodzież stworzy wynalazki, wykona doświadczenia, przygotuje publikacje naukowe.

 
Projekt WIPOŚ PŁ w ramach UMW nosi nazwę:

„BIOMASA PROBLEMÓW NAUKOWYCH”
 
 
poniżej kilka podstwowych informacji na temat naszego projektu:
 
- obszar wiedzy:
biologia, chemia, fizyka, energetyka odnawialna, ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, elementy wiedzy o regionie i ekonomii, 

- planowany okres realizacji projektu : 8 m-cy ,

- słowa kluczowe:
zrównoważony rozwój , ekologia, biomasa, energetyka odnawialna, przemysł, laboratoria, inżynieria środowiska, recykling odpadów, zmiany klimatyczne, efektywność energetyczna, badania terenowe, region łódzki, problem based learning, praca zespołowa.
 

-  opis projektu obejmujący cel projektu oraz streszczenie poszczególnych etapów jego realizacji:

Celem projektu: Jest popularyzacja zagadnień związanych z energetyką odnawialną, praktycznymi mechanizmami rządzącymi procesami gromadzenia, przetwarzania, przechowywania, spalania oraz energii z niej pozyskiwanej. Procesy te pokazywane będą młodym ludziom za  pomocą spójnej sekwencji działań badawczych i naukowych, popartych przemysłową praktyką, wykładami oraz badaniami terenowymi. Z dydaktycznego punktu widzenia projekt będzie pobudzać i rozwijać aktywność naukową poprzez udoskonalanie pracy zespołowej i Problem Based Learning, obrazując niejako wstęp do pracy w uczelnianych i przemysłowych zespołach badawczych i rozwojowych. Całość zostanie zaaranżowana (mając na uwadze specyfikę młodego pokolenia) w dynamiczną przygodę naukowo-przemysłową z elementami misji zachowania klimatu i ochrony środowiska oraz racjonalnego i efektywnego wykorzystania jego zasobów. Projekt zorganizowany będzie w formie konkursu przewidując elementy pozytywnej konkurencji, współzawodnictwa ale także partnerstwa i wzajemnej wymiany doświadczeń oraz naświetlenia słabszych i mocniejszych stron każdego zespołu badawczego, a także podkreślenia lokalnej charakterystyki pod kątem prowadzonych badań terenowych. 
Działania projektowe będą zawierały także całościowe spektrum procesów i zjawisk pozyskiwania energii z udziałem biomasy. Holistyczne ujęcie tej działalności od produkcji biomasy na polach, w lasach, parkach, tartakach, składowiskach itp. poprzez ich wykorzystanie i recykling - po wykorzystaniu (obejmując także transport, logistykę, ekonomikę, bezpieczeństwo, przechowywanie, własności fizykochemiczne biomasy, procesy  przygotowania do spalania w kotłach energetycznych, efektywność energetyczną i ekologiczną paliw, systemy dystrybucji energii, recykling odpadów, ograniczanie emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych.) Całościowe ujęcie zagadnienia wzmacniać będzie także ścisłe odwzorowanie relacji pomiędzy procesami przemysłowymi i laboratoryjnymi oraz dobrostanem środowiska. Praca zespołów z różnych zakątków regionu łódzkiego w zindywidualizowanych warunkach terenowych, ma na celu zobrazowanie różnorodności pozyskiwanej biomasy, jej jakości, przydatności, dostępności, sezonowości oraz logistyki i specyfiki różnych gałęzi gospodarki generujących biomasę.
I tak w kontekście źródeł pozyskiwania biomasy szkoła z Łowicza położy nacisk na badania sektora sadowniczego, przemysłu przetwórstwa spożywczego, szkoła ze Zduńskiej Woli na rolnictwo i leśnictwo, zaś szkoła z aglomeracji łódzkiej na szeroko pojętą wielkomiejską gospodarkę komunalną.    
Przewidziane liczne zadania i elementy warsztatowe. Na każdym z etapów merytorycznych przewidziane będą konsultacje ze specjalistami z WIPOŚ PŁ oraz z  fachowcami z Veolia Energia Łódź S.A.

Etapy :

1. ”Selekcjonerzy reprezentacji” Wytypowanie przez 3 dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych (szkoły z regionu na terenie aglomeracji i województwa) 3 pięcioosobowych zespołów  badawczych zorganizowanych z najaktywniejszych i najbardziej zainteresowanych tematyką uczniów o ponadprzeciętnych osiągnieciach w nauce, kołach zainteresowań, projektach, wolontariacie itp. pod opieką wybranego, doświadczonego w analogicznych projektach nauczyciela.
2. „Naukowa rozgrzewka” – Przygotowanie merytoryczne prof. Grzegorza Wielgosińskiego  wprowadzenie do projektu z nakreśleniem jego celów działań,  środków oraz  rezultatów. Rozdanie zestawów materiałów dydaktycz. i przyborów.
3. „Industry-biomass-tour” - Wizyta w wybranym zakładzie Veolia Energia Łódź S.A., – rekonesans z najważniejszych urządzeń i kluczowych procesów przemysł. . Prezentacja działającego bloku energetycz. w całości opalanego biomasą. Przygotowanie do prac terenowych i laboratoryjnych.
4. „U źródeł biomasy” Badania i prace terenowe, zbiór próbek z różnych źródeł, w różnych środowiskach  identyfikacja zagrożeń i korzyści dla środowiska naturalnego, wywiady i raporty z miejsc gdzie zaczyna się proces pozyskiwania biomasy.
5. „WIPOŚ Lab Tour” -  Badania i prace laboratoryjne polegające na identyfikowaniu, ocenie przydatności, jakości i właściwości fizyko-chemicznych różnego rodzaju próbek zebranej biomasy poprzez m.in. ważenie, przygotowanie próbek, suszenie, prażenie, pomiary kalorymetryczne, przeprowadzenie analiz węgla zawartego w związkach organicznych oraz ciepła spalania. Na podstawie badań zostanie ustalona efektywnośc energetyczna i ekologiczna.    
6. „Biomasa prześwietlona aż do molekuł” interaktywna prezentacja i badania w Katedrze Inżynierii Molekularnej prof. Jacka Tyczkowskiego – wiodącego ośrodka krajowego, gdzie uczestnikom projektu zostaną zaprezentowane obrazowania elektronowego systemu EDX do analizy pierwiastkowej oraz mikroskopu SEM, analizy powierzchni, wykresy zawartości metali ciężkich w próbkach.
7. „Czy to się Nam opłaca ?” – Wykład + seminarium dr. inż. Jarosława Sowińskiego nt. zbilansowanej gospodarki biomasą z naciskiem na zagadnienia zasobochłonności (przy użyciu wskaźników MIPS, odcisku węglowego) efektywność ekonom., korzyści, zagrożenia i krytyczną analizę oraz prognozę sektora OZE.
Ustalenie kryteriów przydatności biomasy do spalania w kotłach energetycznych na podstawie ich własności cieplnych i właściwości fizyko chemicz. Konsultacje z ekspertami z zakresu procesów suszenia materiałów biolog. z WIPOŚ PŁ. Podsumowanie prac zespołów.
8. “…and the winner is…Ecosystem!”  podsumowanie, ocena, ewaluacja, punktacja i ogłoszenie wyników, przyznanie wyróżnień i certyfikatów Dziekana WIPOŚ PŁ oraz Prezesa Veolia Energia Łódź S.A. Ocena uwzględniać będzie zagadnienia niestandardowego podejścia do problemu, kreatywność oraz lokalne zróżnicowanie pod kątem prowadzonych badań  terenowych.            
9. Promocja projektu – będzie ona realizowana na każdym z etapów projektu stosownie do jego postępu (strony www, portale społecznościowe uczelni / wydziału / Veolia Energia Łódź S.A. ; mass-media). Po zakończeniu projektu przewidziano publikację podsumowującą projekt i pracę zespołów.

- nazwy szkół partnerskich w projekcie:

I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego Łowiczu
I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli
XXXII Liceum Ogólnokształcące im. Haliny Poświatowskiej w Łodzi

- partner dydaktyczno - przemysłowy Veolia Energia Łódź S.A.więcej informacji :

http://www.wipos.p.lodz.pl/index.php?id=5&idd=1304

http://www.wipos.p.lodz.pl/index.php?id=5&idd=1374

http://issuu.com/zycieuczelnipl/docs/zu_130_2014 strona 30

o nas poza uczelnią:

http://energiadlalodzi.pl/news/biomasa-problemow-naukowych

http://lodz.gazeta.pl/lodz/1,35153,17478648,Uczniowie_w_elektrocieplowni__Praktyka_ciekawsza_od.html

http://www.pierwszelozdwola.ksiezyc.pl/index.php?readmore=105

http://spalaniebiomasy.pl/pl/component/content/article/1-aktualnosci/2775-veolia-uczniowie-na-lekcji-w-odzkiej-elektrociepowni.html

http://lo1lowicz.pl/aktualnosci/nasi-uczniowie-w-ec4-obserwuja-spalanie-biomasy/

http://m.edulandia.pl/edulandia/1,132564,17021261,Politechnika_Lodzka_wsrod_zwyciezcow_programu_MNiSW.html

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.643130252453805.1073741998.327400914026742&type=1


KALENDARZ


p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6
7
8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
p w ś c p s n
1 2 3 4
5
6
7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
p w ś c p s n
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
24
25 26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2
3
4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12
13
14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
31
p w ś c p s n
1 2
3
4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12
13
14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
p w ś c p s n
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12
13
14
15 16 17
18
19 20 21 22 23
24
25 26 27
28
29
30
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6
7 8 9 10 11 12 13
14 15
16
17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16
17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2
3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16
17
18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2 3
4 5
6
7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31
p w ś c p s n
1 2 3
4
5 6
7 8
9
10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20
21
22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13
14
15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25
26 27 28 29 30
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23
24
25 26
27
28
29 30 31
p w ś c p s n
1 2
3
4
5 6 7 8 9
10 11
12
13 14 15 16
17
18
19
20 21 22 23
24
25
26
27
28 29 30
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10
11
12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
p w ś c p s n
1 2 3
4 5 6
7
8 9 10
11 12
13
14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25
26 27 28 29 30
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21
22
23 24 25 26 27
28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10
11
12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13
14
15 16
17
18
19
20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13
14
15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6 7
8 9
10
11
12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
30 31
p w ś c p s n
1
2 3
4
5
6 7 8 9 10
11
12
13
14
15
16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7
8
9
10 11 12
13 14
15
16
17
18
19
20
21
22 23 24 25 26
27
28
29
30
p w ś c p s n
1
2 3 4 5
6
7 8
9 10
11
12 13 14 15
16 17
18
19
20
21 22
23
24
25
26 27 28 29
30
31
p w ś c p s n
1 2 3
4
5 6 7
8
9 10
11 12
13
14
15 16 17
18
19 20 21
22
23 24
25 26 27
28
29 30
p w ś c p s n
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19
20
21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8
9
10
11
12 13 14 15 16 17 18
19
20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6 7
8
9 10 11 12 13 14
15 16 17 18
19
20 21
22
23
24
25
26
27 28
29
30
31
p w ś c p s n
1 2
3 4 5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25
26
27
28
29 30
p w ś c p s n
1 2
3
4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16
17
18 19
20 21
22
23 24
25
26
27 28 29
30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7
8
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14
15
16
17 18 19 20
21 22 23 24 25
26
27
28 29 30
p w ś c p s n
1 2
3
4
5 6
7
8 9
10
11
12 13 14 15 16
17 18 19
20
21 22 23
24
25
26
27
28
29 30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4
5
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19
20
21 22 23 24 25
26
27
28
29 30
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
14 15 16 17 18 19
20
21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24
25
26 27 28 29
30 31
p w ś c p s n
1 2 3
4
5
6
7
8 9 10
11 12 13
14
15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
p w ś c p s n
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11 12 13
14 15 16 17
18
19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
22
23 24 25 26 27 28 29
30
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12
13 14
15
16 17 18
19 20 21 22 23 24
25
26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6
7
8 9 10 11 12 13
14
15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
p w ś c p s n
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12
13
14
15 16
17
18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
p w ś c p s n
1 2 3
4 5 6 7
8
9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21
22
23 24 25 26
27 28 29 30
p w ś c p s n
1
2 3 4
5
6 7 8
9
10 11 12 13 14 15
16 17 18 19
20
21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16
17 18 19 20 21 22
23 24 25
26
27 28
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20
21
22 23 24 25
26
27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17
18
19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
p w ś c p s n
1 2
3
4
5
6
7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17
18
19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
p w ś c p s n
1
2
3 4 5
6
7 8 9 10 11 12
13
14
15
16
17 18 19
20 21 22
23
24 25 26
27
28
29 30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6 7
8
9
10
11 12 13 14
15
16
17 18 19 20 21
22
23
24
25
26 27 28
29
30
p w ś c p s n
1
2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2
3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24
25
26 27
28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10
11
12 13 14 15
16
17 18 19 20 21 22
23 24 25 26
27
28 29
30
p w ś c p s n
1 2 3 4
5
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22
23
24 25
26
27
28
29 30 31
p w ś c p s n
1
2
3 4 5 6
7 8 9 10
11
12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
29 30
p w ś c p s n
1 2
3
4 5
6
7
8 9
10 11 12 13
14
15 16
17
18
19 20
21
22 23
24
25 26 27 28 29 30
31
p w ś c p s n
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12
13
14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27
28
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16
17
18 19
20 21 22 23 24 25 26
27
28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2
3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
31 stycznia 2019

Paulina Pędziwiatr wśród „Stu na Stulecie”

Z okazji stulecia rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Fundacja LOTTO i Totalizator Sportowy uhonorowały 100 najbardziej wyjątkowych ...

więcej
31 stycznia 2019

Praca doktorska z WIPOŚ PŁ najlepsza!

Nagrodzona praca doktorska była jednocześnie pierwszym przedłożonym do obrony na naszym Wydziale opracowaniem zredagowanym jako ...

więcej
1
2
3
14 listopada 2019

Szkolenie BHP - dodatkowy termin

W załączniku znajduje się informacja dotycząca dodatkowego terminu obowiązkowego szkolenia z BHP dla studentów 1 roku studiów I i II ...

więcej
14 listopada 2019

Odwołane dyżury Pani Prodziekan ds. Studenckich w dn. 19 i 26.11.2019

Informujemy, że dyżury Pani Prodziekan ds. Studenckich dr inż. Anny Klepacz-Smółki w dniach 19 i 26 listopada br.  zostały odwołane.

więcej
31 października 2019

VIII edycja Konkursu na jednorazowe stypendia naukowe

Fundacja PŁ ogłasza VIII edycję Konkursu na jednorazowe stypendia naukowe dla szczególnie uzdolnionych studentów PŁ. Zgodnie z ...

więcej
1
2
3

Galerie zdjęć

 • Festiwal Nauki Techniki i Sztuki 2015
 • Seminarium Poprawa efektywności energetycznej w perspektywie do roku 2020
 • Kamień węgielny LabFactor
 • Konkurs Chemiczny 3 Wydziałów PŁ
 • Drzwi Otwarte w Lab Factor 5.02.2016 I edycja
 • Koła Naukowe
 • Projekt Monsul
 • XXII OKIChiP Spała 5-9.09.2016
 • Budynki
 • Festyn Nauki 2018
 • Wigilia 2015
 • Jubileusz 85 lecia prof.Cz.Strumiłło
 • XIX edycja Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki
75lat.p.lodz.pl