Strona główna
 • pl
 • en

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

A+ / A-

KATEDRA APARATURY PROCESOWEJ K-101 (prof. dr hab. inż. Czesław Kuncewicz)
 • mieszanie płynów w układach homo- i heterogenicznych
 • mikromielenie w młynach różnych konstrukcji
 • dezintegracja mikroorganizmów w młynach perełkowych
 • granulacja proszków i pyłów w granulatorach bębnowych i talerzowych
 • procesy separacji (na mokro lub sucho) w różnych typach przesiewaczy
KATEDRA INŻYNIERII CHEMICZNEJ K-102 (prof. dr hab. inż. Marek Dziubiński)
 • jedno- i wielofazowy przepływ płynów nienewtonowskich
 • konstrukcja różnych rodzajów reometrów
 • reometria procesowa
 • hydrodynamika reaktorów typu air-lift
 • przepływ jedno i wielofazowy w mikrokanałach
 • awaryjne wypływy cieczy ze zbiorników i rurociągów
 • badanie własności wiskosuplementów na bazie kwasu hialuronowego
 • badanie własności reologicznych hydrokoloidów
 • reologia układów żelujących
 • badanie procesów rozwarstwiania się emulsji
 • badanie zjawisk migracji zanieczyszczeń w strukturach porowatych
KATEDRA INŻYNIERII BIOPROCESOWEJ K-103 (prof. dr hab. inż. Stanisław Ledakowicz)
 • biotechnologia i inżynieria środowiska
 • doskonalenie metod wyodrębniania bioproduktów
 • projektowanie i doskonalenie aparatury biotechnologicznej
 • kinetyka, modelowanie i optymalizacja procesów biotechnologicznych
 • utylizacja biochemiczna i termiczna odpadów stałych i osadów ściekowych
 • procesy zaawansowanego utleniania
 • energetyczne wykorzystanie biomasy (biogaz z roślin energetycznych)
 • procesy i operacje jednostkowe w inżynierii środowiska
 • zarządzanie środowiskiem i bezpieczeństwem procesowym
 • inżynieria ochrony atmosfery
 • analiza termiczna i kalorymetryczna
KATEDRA TERMODYNAMIKI PROCESOWEJ K-106 (prof. dr hab. inż. Władysław Kamiński)
 • modelowanie matematyczne i optymalizacja procesów
 • membranowe procesy rozdzielania
 • termodynamika układów wielofazowych
 • fizykochemia polimerów
 • własności elektrooptyczne układów ciekłokrystalicznych
 • materiały biodegradowalne
 • inżynieria plazmowa procesów wytwarzania cienkich warstw i modyfikacji powierzchni
 • wymiana masy stymulowana wysokonapięciowym polem elektrycznym
 • zastosowanie metody elementu skończonego w inżynierii środowiska
KATEDRA INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA PRACY K-107 (dr hab. inż. Marek Stelmachowski prof. ndzw. PŁ)
 • zarządzanie środowiskiem i bezpieczeństwem procesowym
 • bezpieczeństwo procesowe: ilościowa ocena ryzyka dla instalacji chemicznych
 • systemy zarządzania bezpieczeństwem dla instalacji o potencjalnych zagrożeniach poważnymi awariami
 • zarządzanie ryzykiem w instalacjach procesowych, a szczególnie: systemy bezpieczeństwa dla reakcji chemicznych zagrożonych wybuchem cieplnym
 • modelowanie wybuchów, pożarów i efektów domino w instalacjach procesowych
 • ocena niepewności w analizie efektów fizycznych i skutków
 • ocena zapewnienia bezpieczeństwa w instalacjach procesowych
 • ocena ryzyka w procesach jednostkowych w których występuje na stałe lub okresowo mieszanina wybuchowa
 • oprogramowanie dla oceny ryzyka procesowego i wybuchowego
KATEDRA INŻYNIERII ŚRODOWISKA K-108 (prof. dr hab. inż. Ireneusz Zbiciński)
Zakład Technik Inżynierii Środowiska
 • Technologie oczyszczania gazów, inżynieria ochrony atmosfery,
 • Technologie fizycznego i fizykochemicznego oczyszczania ścieków,
 • Technologie fizycznego, fizykochemicznego i termicznego przekształcania odpadów,
 • Analiza kalorymetryczna,
 • Inżynieria płynów nadkrytycznych,
 • Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych, przemysłowych, medycznych i weterynaryjnych oraz osadów ściekowych,
 • Zaawansowane technologie usuwania zanieczyszczeń (termohydroliza, utlenianie w warunkach podwyższonego ciśnienia i temperatury oraz w warunkach nadkrytycznych),
 • Zarządzanie środowiskiem,
 • Dokumentacje z zakresu ochrony środowiska: oceny oddziaływania na środowisko, przeglądy ekologiczne, pozwolenia zintegrowane, wnioski o wydanie pozwoleń sektorowych, ekspertyzy z zakresu inżynierii i ochrony środowiska.
Zakład Procesów Cieplnych i Dyfuzyjnych
 • nowoczesne techniki suszarnicze
 • suszenie nadkrytyczne
 • ekstrakcja nadkrytyczna
 • prognozowanie zagrożeń i symulacja wybuchów zbiorników z ropą naftową
 • synteza nanocząstek podczas suszenia rozpryskowego
 • inżynieria biomedyczna
 • mikroenkapsulacja
 • ocena cyklu życia produktów (LCA)
 • komputerowa dynamika płynów (CFD), hemodynamika
 • zrównoważony rozwój w budownictwie
 • energetyka słoneczna i oświetlenie dzienne
 • modelowanie i symulacja procesów fizycznych w budynkach
 • jakość środowiska wewnętrznego


KATEDRA INŻYNIERII MOLEKULARNEJ K-109 (prof. dr hab. inż. Jacek Tyczkowski)

 • inżynieria plazmy niskotemperaturowej
 • chemia procesów plazmowych
 • technologia wytwarzania nanoobiektów w procesach plazmowych
 • inżynieria molekularna powierzchni – powierzchnie o specjalnych właściwościach fizykochemicznych (np. adhezja, adsorpcja, superhydrofobowość, olejofobowość)
 • projektowanie i badanie właściwości elektronowych cienkich warstw półprzewodników i izolatorów amorficznych
 • nowe plazmowe nanomateriały katalityczne dla zaawansowanych technologii chemicznych (np. dopalanie lotnych związków organicznych, metanizacja CO2)
 • nowe aktywne nanomateriały plazmowe dla elektrochemii (np. ogniwa galwaniczne, ogniwa paliwowe, reaktory do rozkładu wody, superkondensatory)
 • nierównowagowa plazma atmosferyczna w zastosowaniach biomedycznych
 • wytwarzanie wodoru w procesach wyładowań plazmowych w wodzie
 • badanie kinetyki reakcji chemicznych w układzie gaz-ciecz (metoda zatrzymanego przepływu, reaktor zbiornikowy z mieszadłem),
 • procesy konwersji CO2 i NOx
Strona www katedry (English version)


KALENDARZ


p w ś c p s n
1 2 3
4
5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20
21
22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13
14
15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25
26 27 28 29 30
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23
24
25 26
27
28
29 30 31
p w ś c p s n
1 2
3
4
5 6 7 8 9
10 11
12
13 14 15 16
17
18
19
20 21 22 23
24
25
26
27
28 29 30
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10
11
12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
p w ś c p s n
1 2 3
4 5 6
7
8 9 10
11 12
13
14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25
26 27 28 29 30
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21
22
23 24 25 26 27
28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10
11
12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13
14
15 16
17
18
19
20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13
14
15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6 7
8 9
10
11
12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
30 31
p w ś c p s n
1
2 3
4
5
6 7 8 9 10
11
12
13
14
15
16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7
8
9
10 11 12
13 14
15
16
17
18
19
20
21
22 23 24 25 26
27
28
29
30
p w ś c p s n
1
2 3 4 5
6
7 8
9 10
11
12 13 14 15
16 17
18
19
20
21 22
23
24
25
26 27 28 29
30
31
p w ś c p s n
1 2 3
4
5 6 7
8
9 10
11 12
13
14
15 16 17
18
19 20 21
22
23 24
25 26 27
28
29 30
p w ś c p s n
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19
20
21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8
9
10
11
12 13 14 15 16 17 18
19
20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6 7
8
9 10 11 12 13 14
15 16 17 18
19
20 21
22
23
24
25
26
27 28
29
30
31
p w ś c p s n
1 2
3 4 5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25
26
27
28
29 30
p w ś c p s n
1 2
3
4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16
17
18 19
20 21
22
23 24
25
26
27 28 29
30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7
8
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14
15
16
17 18 19 20
21 22 23 24 25
26
27
28 29 30
p w ś c p s n
1 2
3
4
5 6
7
8 9
10
11
12 13 14 15 16
17 18 19
20
21 22 23
24
25
26
27
28
29 30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4
5
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19
20
21 22 23 24 25
26
27
28
29 30
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
14 15 16 17 18 19
20
21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24
25
26 27 28 29
30 31
p w ś c p s n
1 2 3
4
5
6
7
8 9 10
11 12 13
14
15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
p w ś c p s n
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11 12 13
14 15 16 17
18
19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
22
23 24 25 26 27 28 29
30
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12
13 14
15
16 17 18
19 20 21 22 23 24
25
26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6
7
8 9 10 11 12 13
14
15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
p w ś c p s n
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12
13
14
15 16
17
18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
p w ś c p s n
1 2 3
4 5 6 7
8
9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21
22
23 24 25 26
27 28 29 30
p w ś c p s n
1
2 3 4
5
6 7 8
9
10 11 12 13 14 15
16 17 18 19
20
21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16
17 18 19 20 21 22
23 24 25
26
27 28
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20
21
22 23 24 25
26
27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17
18
19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
p w ś c p s n
1 2
3
4
5
6
7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17
18
19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
p w ś c p s n
1
2
3 4 5
6
7 8 9 10 11 12
13
14
15
16
17 18 19
20 21 22
23
24 25 26
27
28
29 30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6 7
8
9
10
11 12 13 14
15
16
17 18 19 20 21
22
23
24
25
26 27 28
29
30
p w ś c p s n
1
2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2
3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24
25
26 27
28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10
11
12 13 14 15
16
17 18 19 20 21 22
23 24 25 26
27
28 29
30
p w ś c p s n
1 2 3 4
5
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22
23
24 25
26
27
28
29 30 31
p w ś c p s n
1
2
3 4 5 6
7 8 9 10
11
12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
29 30
p w ś c p s n
1 2
3
4 5
6
7
8 9
10 11 12 13
14
15 16
17
18
19 20
21
22 23
24
25 26 27 28 29 30
31
p w ś c p s n
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12
13
14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27
28
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16
17
18 19
20 21 22 23 24 25 26
27
28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2
3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
27 października 2017

Bee care system podczas konkursu na Cyprze

105 drużyn, 35 krajów z całego świata, 1 wyspa czyli Grand Final konkursu ClimateLunachpad na Cyprze. W dniach 17-18 października Limassol ...

więcej
18 maja 2017

Laur Innowacji dla Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy

Międzywydziałowy kierunek studiów Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy otrzymał dwa prestiżowe odznaczenia Certyfikat „Studia z ...

więcej
1
2
3
6 grudnia 2018

Godziny dziekańskie w dniu 12.12.2018r.

W związku z nadzwyczajnym posiedzeniem Rady Wydziału Dziekan Wydziału dr hab. inż. Piotr Kazimierski, prof. PŁ, ogłasza godziny dziekańskie w dniu ...

więcej
19 listopada 2018

Godziny dziekańskie 20.11.2018r.

W związku z 8 edycją Mobility Week Prodziekan ds. Studenckich dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński , prof. PŁ ogłasza godziny dziekańskie w dniu ...

więcej
16 listopada 2018

Zespół projektu finansowanego przez NCN poszukuje kandydata na stanowisko stypendysty

Zespół projektu finansowanego przez NCN: "Nowe nanokatalityczne wypełnienia strukturalne do procesów uwodornienia ditlenku ...

więcej
1
2
3

Galerie zdjęć

 • Budynki
 • Wigilia 2015
 • Konkurs Chemiczny 3 Wydziałów PŁ
 • Koła Naukowe
 • Projekt Monsul
 • Drzwi Otwarte w Lab Factor 5.02.2016 I edycja
 • Festiwal Nauki Techniki i Sztuki 2015
 • Festyn Nauki 2018
 • XXII OKIChiP Spała 5-9.09.2016
 • Jubileusz 85 lecia prof.Cz.Strumiłło
 • Seminarium Poprawa efektywności energetycznej w perspektywie do roku 2020
 • Kamień węgielny LabFactor