Strona główna
  • pl
  • en

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

A+ / A-WAŻNE TERMINY:

- rekrutacja na studia stacjonarne 4 semestralne II stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym 2018 /19


  • od 1 czerwca 2018 r. (piątek) do 21 września 2018 r. (piątek), godz. 15.00 - rejestracja internetowa i składanie dokumentów na studia drugiego stopnia;
  • 28 września 2018 r. (piątek), godz. 16.00 - ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego na studia drugiego stopnia.

Limity - liczba miejsc:
inżynieria środowiska, stacjonarne - 20
inżynieria chemiczna i procesowa, stacjonarne - 20

- rekrutacja na studia II stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim 2018/19

 
  • od 4 lutego 2019 r. (poniedziałek) do 22 lutego 2019 r. (piątek), godz. 15.00 - rejestracja internetowa i składanie dokumentów na studia drugiego stopnia;
  • 28 lutego 2019 r. (czwartek), godz. 16.00 - ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego na studia drugiego stopnia.

- kandydaci dokonują wyboru specjalności podczas postępowania rekrutacyjnego
Uruchomienie danej specjalności zależy od liczby studentów, którzy wskazali ją podczas postępowania rekrutacyjnego. W przypadku, gdy specjalność wskazana jako WYBÓR 1 nie uzyska minimalnej liczebności, student zostanie przyjęty na specjalność wskazaną jako kolejny wybór.


Kierunki kształcenia na studiach  II stopnia (profil ogólnoakademicki):

Inżynieria środowiskaInżynieria chemiczna i procesowa


 
Podstawowe informacje o studiach II stopnia (magisterskich):
 - zaczynają się w semestrze letnim
 - kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera
 - przyjmujemy kandydatów posiadających co najmniej tytuł inżyniera (w tym kompetencje umożliwiające kształcenie na studiach II stopnia w obszarze nauk technicznych)
 - kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku obcymInżynieria środowiska

Kryteria przyjęcia: Kandydat musi posiadać tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równorzędny, w tym kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku inżynieria środowiska. Uznaje się, że takie kompetencje posiadają:

-  kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na tym samym kierunku
-  kandydaci, którzy ukończyli studia na kierunkach o zbliżonym zakresie programowym do kierunku studiów drugiego stopnia, takich jak ochrona środowiska, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria procesowa, inżynieria biochemiczna, chemia, technologia chemiczna, inżynieria bezpieczeństwa pracy, zarządzanie i inżynieria produkcji, biotechnologia i pokrewnych. Więcej...
Uprawnienia:  Absolwent studiów magisterskich na kierunku inżynieria środowiska może starać się o zdobycie uprawnień budowlanych bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Ukończenie studiów magisterskich na kierunku inżynieria środowiska umożliwia ubieganie się o uprawnienia konstrukcyjno-budowlane w ograniczonym zakresie.

Forma studiów Specjalności - inżynieria środowiska
Studia II stopnia (magisterskie)
stacjonarne - 1,5 roku
niestacjonarne - 2 lata

Inżynieria środowiska - kryteria realizacji przedmiotów obieralnych na I semestrze
Studenci, którzy skończyli kierunek inżyniera środowiska/ochrona środowiska realizują na I semestrze przedmioty obieralne z bloku B, studenci z pozostałych kierunków realizują przedmioty z bloku A. Ze względu na różnice w programach studiów prowadzonych przez różne uczelnie, ostateczną decyzję o wyborze przedmiotów obieralnych na I semestrze podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie uzyskanych kompetencji na studiach I stopnia.


Inżynieria chemiczna i procesowa

Kryteria przyjęcia: Kandydat musi posiadać tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równorzędny, w tym kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa. Uznaje się, że takie kompetencje posiadają:

-  kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na tym samym kierunku
-  kandydaci, którzy ukończyli studia na kierunkach o zbliżonym zakresie programowym do kierunku studiów drugiego stopnia, takich jak inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria biochemiczna, inżynieria środowiska, chemia, technologia chemiczna, inżynieria bezpieczeństwa pracy, zarządzanie i inżynieria produkcji, biotechnologia i pokrewnych. Więcej... 

Forma studiów Specjalności - inżynieria chemiczna i procesowa
Studia II stopnia (magisterskie)
stacjonarne - 1,5 roku
 
  - informatyka w inżynierii chemicznej
  - inżynieria biomedyczna
  - inżynieria bioprocesowa

 
 
Inżynieria chemiczna i procesowa -  kryteria realizacji przedmiotów obieralnych na I semestrze
Studenci, którzy skończyli kierunek inny niż inżynieria procesowa/inżyniera chemiczna i procesowa/inżyniera biochemiczna realizują na I semestrze przedmiot obieralny: Zasady inżynierii chemicznej, który stanowi wprowadzenie do zagadnień omawianych w zakresie rozszerzonym na II stopniu. Ostateczną decyzję o przypisaniu studenta do tego przedmiotu podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie uzyskanych kompetencji na studiach I stopnia.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziekanacie.

KALENDARZ


p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6
7
8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
p w ś c p s n
1 2 3 4
5
6
7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
p w ś c p s n
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
24
25 26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2
3
4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12
13
14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
31
p w ś c p s n
1 2
3
4 5 6 7 8 9
10
11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
14
15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27
28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2 3 4
5
6 7 8
9 10 11 12
13
14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
p w ś c p s n
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12
13
14
15 16 17
18 19 20 21 22 23
24
25
26
27
28
29
30
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6
7 8 9 10 11 12 13
14 15
16
17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16
17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2
3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16
17
18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2 3
4 5
6
7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31
p w ś c p s n
1 2 3
4
5 6
7 8
9
10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20
21
22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13
14
15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25
26 27 28 29 30
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23
24
25 26
27
28
29 30 31
p w ś c p s n
1 2
3
4
5 6 7 8 9
10 11
12
13 14 15 16
17
18
19
20 21 22 23
24
25
26
27
28 29 30
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10
11
12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
p w ś c p s n
1 2 3
4 5 6
7
8 9 10
11 12
13
14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25
26 27 28 29 30
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21
22
23 24 25 26 27
28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10
11
12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13
14
15 16
17
18
19
20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13
14
15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6 7
8 9
10
11
12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
30 31
p w ś c p s n
1
2 3
4
5
6 7 8 9 10
11
12
13
14
15
16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7
8
9
10 11 12
13 14
15
16
17
18
19
20
21
22 23 24 25 26
27
28
29
30
p w ś c p s n
1
2 3 4 5
6
7 8
9 10
11
12 13 14 15
16 17
18
19
20
21 22
23
24
25
26 27 28 29
30
31
p w ś c p s n
1 2 3
4
5 6 7
8
9 10
11 12
13