Strona główna
 • pl
 • en

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

A+ / A-

Kierownik Studiów Podyplomowych dr inż. Barbara Kozłowska


zaprasza na:


STUDIA PODYPLOMOWE

"Zarządzanie Gospodarką Odpadami Komunalnymi"


UWAGA!


Przyjmujemy już zgłoszenia na  VI edycję !!!


Planowane rozpoczęcie październik 2019 r.Formularze zgłoszeniowe w zakładce Pliki do pobrania !


 
 
STUDIA PODYPLOMOWE przeznaczone są dla:

- przedstawicieli samorządów gminnych i terytorialnych,

- przedstawicieli firm działających w obszarze szeroko pojętej gospodarki komunalnej,

- absolwentów wyższych uczelni, którzy chcą uzyskać nowe kwalifikacje z zakresu zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi.


W pięciu edycjach wzięło udział 100 słuchaczy reprezentujących m.in. Urząd Miasta Łodzi, MPO Sp. z o.o. w Łodzi, WFOŚiGW w Łodzi, Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO SERWIS Sp. z o.o. z Łowicza obecnie TONSMEIER CENTRUM Sp. z.o.o., Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, Związek Międzygminny „BZURA”, UG Bełchatów, UM Bełchatów, UG Dobroszyce, UG Grudziądz, UG Radomsko, UG Zapolice, UG Paradyż, UG Sieradz, UG Sulmierzyce, UM Wieluń, UM Żyrardów, UG Ujazd, UG Krzyżanów, UM Łuków, UM Pruszków, UG Bielawy, UMiG Pleszew, UM Turek, UM Otwock, Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., POM EKO SERWIS Sp. z o.o. Kutno, Remondis – Łódź, Alba MPGK, PUK CORIMP Sp. z o.o. w Bydgoszczy, PPUH RADKOM Sp. z o.o. w Radomiu, ZUOK „Orli Staw”, SITA Zachód S. z o.o., Wielkopolski Oddział w Poznaniu, ZGO Pukinin, PGO Radomsko, PGK Sp. z o.o. Słupsk, ZGO Sp. z o.o. Jarocin, MZGOK Konin,  ZUO Sp. z o.o. Elbląg, Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. Pleszew, Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., SANEPID Ostrów Wlkp., Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta  Piotrków Tryb., Koneckie Zakłady Odlewnicze SA w Końskich, Zakłady Sprzętu Precyzyjnego „NIEWIADÓW” S.A. oraz wiele osób prywatnie podnoszących swoje kwalifikacje.
 

W dniu 1 lipca 2011 r. została nowelizowana ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminie przekazując „władztwo” na odpadami komunalnymi gminie. Nowe uregulowania prawne zmieniają całkowicie system gospodarki  odpadami komunalnymi, co powoduje konieczność przygotowania kadr administracji samorządowej oraz przedstawicieli firm funkcjonujących w nowym systemie.
Program studiów jest systematycznie uaktualniany.
 

PROGRAM Studiów Podyplomowych jest realizowany przez najlepszych specjalistów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, prawa ochrony środowiska i odpadowego, zarządzania regionem, doradztwa gospodarczego i projektowego, procedur zamówień publicznych, pracowników naukowych Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetu Łódzkiego, do których należą:

 • dr inż. Barbara Kozłowska – specjalista od spraw zarządzania gospodarką odpadami i przetwarzania odpadów,
 • dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński prof. PŁ – specjalista od procesów termicznych unieszkodliwiania odpadów,
 • prof. dr Marek Górski – specjalista ds. prawa ochrony środowiska i prawa odpadowego, Wydział Prawa i Administracji USz.,
 • dr Dorota Sikora-Fernandez – specjalista z zakresu zarządzania regionem, Katedra Zarządzania  Miastem i Regionem UŁ,
 • dr Katarzyna Żykwińska-Rouba – specjalista ds. systemów wspomagania decyzji
 • dr inż. Bolesław Maksymowicz – specjalista w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi, członek Państwowej Rady Ochrony  Środowiska, emerytowany pracownik Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Ekologii Miast w Łodzi,
 • mgr inż. Grzegorz Jegier – doradca gospodarczy, specjalista z zakresu organizacji i finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych, wykładowca (na zlecenie) w Międzynarodowej Szkole Bankowości i Finansów,  Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii  Środowiska PŁ oraz Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ,
 • mgr Anna Specht-Schampera – radca prawny Kancelaria Prawna SchamperaDubis Zając we Wrocławiu,, specjalista w zakresie procedur zamówień   publicznych,
 • mgr inż. Sabina Kowalska – specjalista z zakresu zarządzania gospodarką odpadami, były prezes Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów "EKO DOLINA" zorganizowany przez Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki”, właściciel firmy „Konsulting Inwestycyjny i Środowiskowy”,
 • mgr inż. Piotr Szewczyk - dyrektor Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ZUOK „Orli Staw” funkcjonującego w ramach Związku Międzygminnego „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu, przewodniczący Rady RIPOK,
 • mgr inż. Jakub Tyczkowski – prezes Organizacji Odzysku „Rekopol”,
 • mgr inż. Jarosław Roliński – Kierownik Wydziału Gospodarki Odpadami Departament Ochrony Ziemi,  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • dr inż. Monika Malicka - specjalista od postępowania z odpadami niebezpiecznymi, właściciel firmy MALEX w Zgierzu.
      
Dysponujemy doskonale wyposażonymi salami wykładowymi i ćwiczeniowymi oraz wyjątkowymi warunkami socjalnymi.


ZAJĘCIA: 265 godzin, 2 semestry, zjazdy w systemie wieczorowym (piątek 16.00-19.45, sobota 9.00-16.00)
Zjazdy odbywają się zazwyczaj dwa razy w miesiącu. Jeśli wynika to z kalendarza świąt mogą być trzy zjazdy (po uzgadnieniu ze słuchaczami).

W czasie zajęć przewidziane są dwie wizyty studialne w zakładach zagospodarowywania odpadów.


ABSOLWENCI Studiów Podyplomowych uzyskują / aktualizują wiedzę z zakresu:

- przepisów prawnych dotyczących zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi

- finansowania gospodarki odpadami komunalnym w świetle zmienionych przepisów prawnych,

- organizacji nowego systemu postępowania z odpadami komunalnymi,

- analizy i oceny ryzyka podejmowania decyzji,

- organizacji przetargów publicznych,

- procesów technologicznych zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

 

KOSZT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:      całkowity koszt wynosi 3800 zł

Możliwość płatności jednorazowo, w dwóch lub czterech ratach - po zawarciu umowy ze słuchaczem.
 

WARUNEK PRZYJĘCIA NA STUDIA PODYPLOMOWE:

- ukończone studia wyższe (inż., lic., mgr, mgr inż.)
 

 Wymagane dokumenty

- odpis lub kserokopia dyplomu ukończenia Studiów Wyższych,

- ewentualna zgoda zakładu pracy,

- wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy

 

ORGANIZATOR: POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

ul. Wólczańska 213, 90-924 Łódź

 

KONTAKT

Kierownik Studiów Podyplomowych:
dr inż. Barbara Kozłowska, e-mail: barbara.kozlowska@p.lodz.pl , tel. 42 6313778

Informacji udziela i zapisy przyjmuje:
mgr inż. Anna Aulak, e-mail: anna.aulak@p.lodz.pl , tel. 42 6313743, 604 971 008

Program Studiów Podyplomowych " Zarządzanie Gospodarką Odpadami Komunalnymi "
rok akad. 2019/2020

Moduł / nazwa przedmiotu

 

Liczba godzin

Wykłady

Seminarium
/projekt

Razem

ECTS

Moduł 1. Aspekty prawne gospodarowania odpadami 

30

10

40

4

Ustawa o odpadach i inne ustawy „odpadowe”

10

0

10

1

Obowiązki gminy wynikające ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

10

0

10

1

Zmiany systemowe w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach

10

10

20

2

Moduł  2. Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego

20

15

35

4

Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego

10

10

20

2

Metody wspomagania podejmowania decyzji w samorządach terytorialnych 

10

5

15

2

Moduł  3. Przedsięwzięcia inwestycyjne w gospodarce komunalnej

50

40

90

6

Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych gospodarki komunalnej

20

20

40

3

Procedury zamówień publicznych w procesie zarządzania i gospodarowania odpadami komunalnymi

20

20

40

2

Ryzyko w działalności gospodarczej

10

0

10

1

Moduł  4. Aspekty techniczno-technologiczne gospodarowania odpadami komunalnymi

22

30

52

6

Metody gromadzenia, zbiórki, transportu i segregacji odpadów

6

6

12

2

Procesy biologiczne w zagospodarowywaniu i unieszkodliwianiu odpadów

5

5

10

1

Procesy termiczne unieszkodliwiania odpadów

6

6

12

1

Zagrożenia powodowane przez odpady i metody ich ograniczania

5

0

5

1

Zajęcia terenowe - wizyty studyjne

0

13

13

1

Moduł  5. Aspekty organizacyjne gospodarowania odpadami komunalnymi

14

24

38

5

Instrumenty Polityki Ekologicznej wspomagające redukcję odpadów

5

5

10

2

Modele zarządzania gospodarką odpadami na poziomie gmin i regionów

5

15

20

3

Organizacja i funkcjonowanie związków międzygminnych

4

4

8

1

 Seminarium Dyplomowe

0

10

10

1

Praca Końcowa (praca własna)

0

0

0

4

Razem

136

129

265

30


Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych jest zaliczenie wykładów i ćwiczeń oraz obrona pracy dyplomowej

Formularz zgłoszeniowy ZGOK

 

KALENDARZ


p w ś c p s n
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
24
25 26 27 28 29 30
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2
3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16
17
18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2 3
4 5
6
7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31
p w ś c p s n
1 2 3
4
5 6
7 8
9
10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20
21
22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13
14
15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25
26 27 28 29 30
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23
24
25 26
27
28
29 30 31
p w ś c p s n
1 2
3
4
5 6 7 8 9
10 11
12
13 14 15 16
17
18
19
20 21 22 23
24
25
26
27
28 29 30
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10
11
12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
p w ś c p s n
1 2 3
4 5 6
7
8 9 10
11 12
13
14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25
26 27 28 29 30
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21
22
23 24 25 26 27
28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10
11
12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13
14
15 16
17
18
19
20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13
14
15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6 7
8 9
10
11
12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
30 31
p w ś c p s n
1
2 3
4
5
6 7 8 9 10
11
12
13
14
15
16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7
8
9
10 11 12
13 14
15
16
17
18
19
20
21
22 23 24 25 26
27
28
29
30
p w ś c p s n
1
2 3 4 5
6
7 8
9 10
11
12 13 14 15
16 17
18
19
20
21 22
23
24
25
26 27 28 29
30
31
p w ś c p s n
1 2 3
4
5 6 7
8
9 10
11 12
13
14
15 16 17
18
19 20 21
22
23 24
25 26 27
28
29 30
p w ś c p s n
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19
20
21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8
9
10
11
12 13 14 15 16 17 18
19
20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6 7
8
9 10 11 12 13 14
15 16 17 18
19
20 21
22
23
24
25
26
27 28
29
30
31
p w ś c p s n
1 2
3 4 5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25
26
27
28
29 30
p w ś c p s n
1 2
3
4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16
17
18 19
20 21
22
23 24
25
26
27 28 29
30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7
8
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14
15
16
17 18 19 20
21 22 23 24 25
26
27
28 29 30
p w ś c p s n
1 2
3
4
5 6
7
8 9
10
11
12 13 14 15 16
17 18 19
20
21 22 23
24
25
26
27
28
29 30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4
5
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19
20
21 22 23 24 25
26
27
28
29 30
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
14 15 16 17 18 19
20
21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24
25
26 27 28 29
30 31
p w ś c p s n
1 2 3
4
5
6
7
8 9 10
11 12 13
14
15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
p w ś c p s n
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11 12 13
14 15 16 17
18
19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
22
23 24 25 26 27 28 29
30
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12
13 14
15
16 17 18
19 20 21 22 23 24
25
26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6
7
8 9 10 11 12 13
14
15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
p w ś c p s n
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12
13
14
15 16
17
18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
p w ś c p s n
1 2 3
4 5 6 7
8
9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21
22
23 24 25 26
27 28 29 30
p w ś c p s n
1
2 3 4
5
6 7 8
9
10 11 12 13 14 15
16 17 18 19
20
21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16
17 18 19 20 21 22
23 24 25
26
27 28
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20
21
22 23 24 25
26
27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17
18
19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
p w ś c p s n
1 2
3
4
5
6
7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17
18
19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
p w ś c p s n
1
2
3 4 5
6
7 8 9 10 11 12
13
14
15
16
17 18 19
20 21 22
23
24 25 26
27
28
29 30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6 7
8
9
10
11 12 13 14
15
16
17 18 19 20 21
22
23
24
25
26 27 28
29
30
p w ś c p s n
1
2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2
3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24
25
26 27
28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10
11
12 13 14 15
16
17 18 19 20 21 22
23 24 25 26
27
28 29
30
p w ś c p s n
1 2 3 4
5
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22
23
24 25
26
27
28
29 30 31
p w ś c p s n
1
2
3 4 5 6
7 8 9 10
11
12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
29 30
p w ś c p s n
1 2
3
4 5
6
7
8 9
10 11 12 13
14
15 16
17
18
19 20
21
22 23
24
25 26 27 28 29 30
31
p w ś c p s n
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12
13
14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27
28
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16
17
18 19
20 21 22 23 24 25 26
27
28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2
3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
31 stycznia 2019

Paulina Pędziwiatr wśród „Stu na Stulecie”

Z okazji stulecia rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Fundacja LOTTO i Totalizator Sportowy uhonorowały 100 najbardziej wyjątkowych ...

więcej
31 stycznia 2019

Praca doktorska z WIPOŚ PŁ najlepsza!

Nagrodzona praca doktorska była jednocześnie pierwszym przedłożonym do obrony na naszym Wydziale opracowaniem zredagowanym jako ...

więcej
1
2
3
20 sierpnia 2019

Praca w Katedrze Inżynierii Molekularnej

Zapraszamy do udziału w procesie aplikacyjnym na stanowiska asystenta oraz adiunkta w Katedrze Inżynierii Molekularnej WIPOŚ PŁ. ...

więcej
12 sierpnia 2019

Dziekanat nieczynny w dniu 16.08.2019 r.

Informujemy, że w dniu 16.08.2019 r. (piątek) dziekanat będzie nieczynny.

więcej
25 lipca 2019

Ankietyzacja zajęć realizowanych w semestrze letnim 2018/2019

UWAGA Studenci! Ankietyzacja przedmiotów z semestru letniego 2018/2019 - zapraszamy do udziału w elektronicznych badaniach ...

więcej
1
2
3

Galerie zdjęć

 • Seminarium Poprawa efektywności energetycznej w perspektywie do roku 2020
 • Festiwal Nauki Techniki i Sztuki 2015
 • Konkurs Chemiczny 3 Wydziałów PŁ
 • Budynki
 • Drzwi Otwarte w Lab Factor 5.02.2016 I edycja
 • Kamień węgielny LabFactor
 • Koła Naukowe
 • XIX edycja Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki
 • XXII OKIChiP Spała 5-9.09.2016
 • Projekt Monsul
 • Wigilia 2015
 • Festyn Nauki 2018
 • Jubileusz 85 lecia prof.Cz.Strumiłło