Strona główna
 • pl
 • en

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

A+ / A-

Kierownik Studiów Podyplomowych dr inż. Barbara Kozłowska


zaprasza na:


STUDIA PODYPLOMOWE

"Zarządzanie Gospodarką Odpadami Komunalnymi"


UWAGA!

Planowane rozpoczęcie V edycji - koniec pażdziernika 2017 r.

Przyjmujemy już zgłoszenia !!!

Formularze zgłoszeniowe w zakładce Pliki do pobrania !
Obecnie realizowana jest  IV edycja  


Zakończenie 13 października 2017 r.

 
 
STUDIA PODYPLOMOWE przeznaczone są dla:

- przedstawicieli samorządów gminnych i terytorialnych,

- przedstawicieli firm działających w obszarze szeroko pojętej gospodarki komunalnej,

- absolwentów wyższych uczelni, którzy chcą uzyskać nowe kwalifikacje z zakresu zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi.

W trzech edycjach wzięło udział 60 słuchaczy reprezentujących m.in. Urząd Miasta Łodzi, MPO Sp. z o.o. w Łodzi, Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO SERWIS Sp. z o.o. z Łowicza obecnie TONSMEIER CENTRUM Sp. z.o.o., Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, Związek Międzygminny „BZURA”, UG Bełchatów, UM Bełchatów, UG Dobroszyce, UG Grudziądz, UG Radomsko, UG Zapolice, UG Paradyż, UG Sieradz, UG Sulmierzyce, UM Wieluń, UM Żyrardów, UG Ujazd, UG Krzyżanów,  Koneckie Zakłady Odlewnicze SA w Końskich, Zakłady Sprzętu Precyzyjnego „NIEWIADÓW” S.A., POM EKO SERWIS Sp. z o.o., Kutno, Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Remondis – Łódź , Alba MPGK, PUK CORIMP Sp. Z o.o, PPUH RADKOM Sp. z o.o., ZUOK „Orli Staw”, SITA Zachód Sp. z o.o. Wielkopolski Oddział w Poznaniu, ZGO Pukinin, PGO Radomsko,  Gosp. Kom Sp. z o.o. Słupsk, ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie, PUK CORIMP Sp. z o.o. w Bydgoszczy, Firmę Handlowo-Usługową DEREWENDA oraz wiele osób prywatnie podnoszących swoje kwalifikacje.

W dniu 1 lipca 2011 r. została nowelizowana ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminie przekazując „władztwo” na odpadami komunalnymi gminie. Nowe uregulowania prawne zmieniają całkowicie system gospodarki  odpadami komunalnymi, co powoduje konieczność przygotowania kadr administracji samorządowej oraz przedstawicieli firm funkcjonujących w nowym systemie.
Program studiów jest systematycznie uaktualniany.
 

PROGRAM Studiów Podyplomowych jest realizowany przez najlepszych specjalistów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, prawa ochrony środowiska i odpadowego, zarządzania regionem, doradztwa gospodarczego i projektowego, procedur zamówień publicznych, pracowników naukowych Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetu Łódzkiego, do których należą:

 • dr inż. Barbara Kozłowska – specjalista od spraw zarządzania gospodarką odpadami i przetwarzania odpadów,
 • dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński prof. PŁ – specjalista od procesów termicznych unieszkodliwiania odpadów,
 • prof. dr Marek Górski – specjalista ds. prawa ochrony środowiska i prawa odpadowego, Wydział Prawa i Administracji USz.,
 • dr Dorota Sikora-Fernandez – specjalista z zakresu zarządzania regionem, Katedra Zarządzania  Miastem i Regionem UŁ,
 • dr Katarzyna Żykwińska-Rouba – specjalista ds. systemów wspomagania decyzji
 • dr inż. Bolesław Maksymowicz – specjalista w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi, członek Państwowej Rady Ochrony  Środowiska, emerytowany pracownik Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Ekologii Miast w Łodzi,
 • mgr inż. Grzegorz Jegier – doradca gospodarczy, specjalista z zakresu organizacji i finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych, wykładowca (na zlecenie) w Międzynarodowej Szkole Bankowości i Finansów,  Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii  Środowiska PŁ oraz Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ,
 • mgr Anna Specht-Schampera – radca prawny Kancelaria Prawna SchamperaDubis Zając we Wrocławiu,, specjalista w zakresie procedur zamówień   publicznych,
 • mgr inż. Sabina Kowalska – specjalista z zakresu zarządzania gospodarką odpadami, były prezes Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów "EKO DOLINA" zorganizowany przez Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki”, właściciel firmy „Konsulting Inwestycyjny i Środowiskowy”,
 • mgr inż. Piotr Szewczyk - dyrektor Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ZUOK „Orli Staw” funkcjonującego w ramach Związku Międzygminnego „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu, przewodniczący Rady RIPOK,
 • mgr inż. Jakub Tyczkowski – prezes Organizacji Odzysku „Rekopol”,
 • mgr inż. Jarosław Roliński – Kierownik Wydziału Gospodarki Odpadami Departament Ochrony Ziemi,  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • dr inż. Monika Malicka - specjalista od postępowania z odpadami niebezpiecznymi, właściciel firmy MALEX w Zgierzu.
       Dysponujemy doskonale wyposażonymi salami wykładowymi i ćwiczeniowymi oraz wyjątkowymi warunkami socjalnymi.


ZAJĘCIA: 265 godzin, 2 semestry, zjazdy w systemie wieczorowym (piątek 16.00-19.45, sobota 9.00-16.00)
Zjazdy odbywają się zazwyczaj dwa razy w miesiącu. Jeśli wynika to z kalendarza świąt mogą być trzy zjazdy (po uzgadnieniu ze słuchaczami).

W czasie zajęć przewidziane są dwie wizyty studialne w zakładach zagospodarowywania odpadów.


ABSOLWENCI Studiów Podyplomowych uzyskują / aktualizują wiedzę z zakresu:

- przepisów prawnych dotyczących zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi

- finansowania gospodarki odpadami komunalnym w świetle zmienionych przepisów prawnych,

- organizacji nowego systemu postępowania z odpadami komunalnymi,

- analizy i oceny ryzyka podejmowania decyzji,

- organizacji przetargów publicznych,

- procesów technologicznych zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

 

KOSZT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:      całkowity koszt wynosi 3600 zł

Możliwość płatności jednorazowo, w dwóch lub czterech ratach - po zawarciu umowy ze słuchaczem.
 

WARUNEK PRZYJĘCIA NA STUDIA PODYPLOMOWE:

- ukończone studia wyższe (inż., lic., mgr, mgr inż.)
 

 Wymagane dokumenty

- odpis lub kserokopia dyplomu ukończenia Studiów Wyższych,

- ewentualna zgoda zakładu pracy,

- wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy

 

ORGANIZATOR: POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

ul. Wólczańska 213, 90-924 Łódź

 

KONTAKT

Kierownik Studiów Podyplomowych:
dr inż. Barbara Kozłowska, e-mail: barbara.kozlowska@p.lodz.pl , tel. 42 6313778

Informacji udziela i zapisy przyjmuje:
mgr inż. Anna Aulak, e-mail: anna.aulak@p.lodz.pl , tel. 42 6313743, 604 971 008

Program Studiów Podyplomowych " Zarządzanie Gospodarką Odpadami Komunalnymi "
rok akad. 2016/2017

Moduł / nazwa przedmiotu

 

Liczba godzin

Wykłady

Seminarium
/projekt

Razem

ECTS

Moduł 1. Aspekty prawne gospodarowania odpadami 

30

10

40

9

Ustawa o odpadach i inne ustawy „odpadowe”

10

0

10

2

Obowiązki gminy wynikające ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

10

0

10

2

Zmiany systemowe w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach

10

10

20

5

Moduł  2. Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego

20

15

35

8

Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego

10

10

20

4

Metody wspomagania podejmowania decyzji w samorządach terytorialnych 

10

5

15

4

Moduł  3. Przedsięwzięcia inwestycyjne w gospodarce komunalnej

50

40

90

12

Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych gospodarki komunalnej

20

20

40

5

Procedury zamówień publicznych w procesie zarządzania i gospodarowania odpadami komunalnymi

20

20

40

5

Ryzyko w działalności gospodarczej

10

0

10

2

Moduł  4. Aspekty techniczno-technologiczne gospodarowania odpadami komunalnymi

22

30

52

12

Metody gromadzenia, zbiórki, transportu i segregacji odpadów

6

6

12

3

Procesy biologiczne w zagospodarowywaniu i unieszkodliwianiu odpadów

5

5

10

2

Procesy termiczne unieszkodliwiania odpadów

6

6

12

3

Zagrożenia powodowane przez odpady i metody ich ograniczania

5

0

5

1

Zajęcia terenowe - wizyty studyjne

0

13

13

3

Moduł  5. Aspekty organizacyjne gospodarowania odpadami komunalnymi

14

24

38

9

Instrumenty Polityki Ekologicznej wspomagające redukcję odpadów

5

5

10

2

Modele zarządzania gospodarką odpadami na poziomie gmin i regionów

5

15

20

5

Organizacja i funkcjonowanie związków międzygminnych

4

4

8

2

 

0

10

10

10

Seminarium Dyplomowe

0

10

10

2

Praca Dyplomowa (praca własna)

0

0

0

8

 

136

129

265

60


Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych jest zaliczenie wykładów i ćwiczeń oraz obrona pracy dyplomowej

Formularz zgłoszeniowy ZGOK

 

KALENDARZ


p w ś c p s n
1
2 3 4 5
6
7 8
9 10
11
12 13 14 15
16 17
18
19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
p w ś c p s n
1 2 3
4
5 6 7
8
9 10
11 12
13
14
15 16 17
18
19 20 21
22
23 24
25 26 27
28
29 30
p w ś c p s n
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19
20
21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8
9
10
11
12 13 14 15 16 17 18
19
20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6 7
8
9 10 11 12 13 14
15 16 17 18
19
20 21
22
23
24
25
26
27 28
29
30
31
p w ś c p s n
1 2
3 4 5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25
26
27
28
29 30
p w ś c p s n
1 2
3
4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16
17
18 19
20 21
22
23 24
25
26
27 28 29
30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7
8
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14
15
16
17 18 19 20
21 22 23 24 25
26
27
28 29 30
p w ś c p s n
1 2
3
4
5 6
7
8 9
10
11
12 13 14 15 16
17 18 19
20
21 22 23
24
25
26
27
28
29 30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4
5
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19
20
21 22 23 24 25
26
27
28
29 30
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
14 15 16 17 18 19
20
21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24
25
26 27 28 29
30 31
p w ś c p s n
1 2 3
4
5
6
7
8 9 10
11 12 13
14
15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
p w ś c p s n
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11 12 13
14 15 16 17
18
19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
22
23 24 25 26 27 28 29
30
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12
13 14
15
16 17 18
19 20 21 22 23 24
25
26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6
7
8 9 10 11 12 13
14
15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
p w ś c p s n
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12
13
14
15 16
17
18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
p w ś c p s n
1 2 3
4 5 6 7
8
9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21
22
23 24 25 26
27 28 29 30
p w ś c p s n
1
2 3 4
5
6 7 8
9
10 11 12 13 14 15
16 17 18 19
20
21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16
17 18 19 20 21 22
23 24 25
26
27 28
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20
21
22 23 24 25
26
27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17
18
19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
p w ś c p s n
1 2
3
4
5
6
7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17
18
19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
p w ś c p s n
1
2
3 4 5
6
7 8 9 10 11 12
13
14
15
16
17 18 19
20 21 22
23
24 25 26
27
28
29 30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6 7
8
9
10
11 12 13 14
15
16
17 18 19 20 21
22
23
24
25
26 27 28
29
30
p w ś c p s n
1
2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2
3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24
25
26 27
28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10
11
12 13 14 15
16
17 18 19 20 21 22
23 24 25 26
27
28 29
30
p w ś c p s n
1 2 3 4
5
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22
23
24 25
26
27
28
29 30 31
p w ś c p s n
1
2
3 4 5 6
7 8 9 10
11
12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
29 30
p w ś c p s n
1 2
3
4 5
6
7
8 9
10 11 12 13
14
15 16
17
18
19 20
21
22 23
24
25 26 27 28 29 30
31
p w ś c p s n
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12
13
14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27
28
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16
17
18 19
20 21 22 23 24 25 26
27
28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2
3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
18 maja 2017

Laur Innowacji dla Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy

Międzywydziałowy kierunek studiów Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy otrzymał dwa prestiżowe odznaczenia Certyfikat „Studia z ...

więcej
18 maja 2017

Studia nad zadymieniem i wentylacją mają Przyszłość!

Miło nam poinformować, że specjalny certyfikat„Studia z przyszłością”, uzyskała specjalność wentylacja ogólna, pożarowa i ...

więcej
1
2
3
19 września 2017

Odwołany dyżur Prodziekana ds. studenckich w dniu 19.09.2017r.

Informujemy, że dyżur Prodziekana ds. studenckich dr hab. inz. Grzegorza Wielgosińskiego prof. nadzw. PŁ w dniu 19.09.2017r nie odbędzie się. W ...

więcej
18 września 2017

Praca dla inżynierów środowiska w RDOŚ

Nasi partnerzy z RDOŚ w Łodzi do dnia 25 września br. zapraszają ( między innymi absolwentów inżynierii środowiska ) do udziału w ...

więcej
18 września 2017

Rozmowa kwalifikacyjna na studia doktoranckie

Informujemy, że rozmowa kwalifikacyjna na na  studia doktoranckie na rok  akademicki 2017/2018 odbędzie się w środę, 27 września 2017 r. o ...

więcej
1
2
3

Galerie zdjęć

 • Kamień węgielny LabFactor
 • Jubileusz 85 lecia prof.Cz.Strumiłło
 • Festiwal Nauki Techniki i Sztuki 2015
 • Wigilia 2015
 • Budynki
 • XXII OKIChiP Spała 5-9.09.2016
 • Konkurs Chemiczny 3 Wydziałów PŁ
 • Koła Naukowe
 • Drzwi Otwarte w Lab Factor 5.02.2016 I edycja
 • Projekt Monsul
 • Seminarium Poprawa efektywności energetycznej w perspektywie do roku 2020