Strona główna
 • pl
 • en

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

A+ / A-

O projekcie ICBTOS


W latach 2013 - 2016 Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ realizował projekt „Opracowanie innowacyjnej chemiczno - biologicznej technologii oczyszczania ścieków włókienniczych umożliwiającej powtórne wykorzystanie wody procesowej” w konsorcjum z Instytutem Włókiennictwa w Łodzi. Projekt był realizowany we współpracy z Zakładem Włókienniczym Bilińscy Sp. j. oraz PPHU DARTEX.

 
Projekt ten był finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych (nr PBS2/A9/22/2013).
 
Mieści się w obszarze naukowym nr 2.7.7 Nauki inżynieryjne i techniczne/Inżynieria środowiska/Inne – Inżynieria środowiska oraz w dziale gospodarki nr 13.30 - Wykończanie wyrobów włókienniczych
 
Przemysł włókienniczy zużywa znaczne ilości wody, która po cyklu produkcyjnym staje się uciążliwymi dla środowiska ściekami. Związane jest to z ich znacznym obciążeniem związkami chemicznymi, do których można zaliczyć detergenty, sole oraz barwniki. Priorytetowa proekologiczna polityka zrównoważonego rozwoju w przemyśle włókienniczym wymaga poszukiwania nowych technologii ograniczających zużycie wody oraz zmniejszających uciążliwość dla środowiska produkowanych ścieków.
Dlatego też celem niniejszego projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii oczyszczania ścieków włókienniczych łączącej metody biologiczne i fizyko-chemiczne, pozwalającej na zamknięcie obiegu wody w zakładzie. W ramach projektu utworzono Konsorcjum: Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej oraz Instytutu Włókiennictwa, posiadających bogate doświadczenie w proponowanej tematyce badawczej.
 
Zadania projektu
 

 1. Analiza parametrów wyodrębnionych strumieni ścieków włókienniczych z poszczególnych etapów procesów wykończalniczych w zakładzie włókienniczym
 2. Sprawdzenie skuteczności wybranych procesów utleniania AOPs i metod fizykochemicznych dla poszczególnych strumieni ścieków o zróżnicowanym ładunku zanieczyszczeń i wybór optymalnych wariantów oczyszczania
 3. Opracowanie efektywnej metody chemiczno-biologicznego oczyszczania ścieków; sprawdzenie wpływu wstępnego utleniania ścieków na skuteczność dalszego oczyszczania biologicznego
 4. Powiększanie skali procesów. Ocena skuteczności integracji procesów biologicznych i fizykochemicznych w skali ćwierć przemysłowej
 5. Badania nad utlenianiem ścieków w kolumnie barbotażowej w skali ćwierć technicznej
 6. Sprawdzenie przydatności oczyszczonej wody do wtórnego wykorzystania w procesach technologicznych
 7. Opracowanie założeń techniczno-technologicznych zamykania obiegu wody w zakładzie włókienniczym
 8. Analiza wyrobów włókienniczych barwionych w oczyszczonej wodzie pod kątem obecności toksycznych produktów rozkładu barwników obecnych w ściekach
 
Wyniki
 
Wyniki uzyskane w trakcie realizacji projektu są publikowane w czasopismach zagranicznych i krajowych oraz prezentowane na konferencjach naukowych.
 
 
Lista publikacji:
 
Czasopisma z listy ministerialnej

 1. Wrębiak J., Bilińska L., Paździor K., Ledakowicz S., 2014, Ocena biodegradowalności wyodrębnionych strumieni ścieków z farbiarni, Przegląd Włókienniczy - Włókno Odzież Skóra, 5, 46-49, ISSN-1731-8645
 2. Bilińska L., Gmurek M., Ledakowicz S., 2015, Application of advanced oxidation technologies for decolorization and mineralization of textile wastewater, Journal of AOTs, 2, 185-194, ISSN-1203-8407.
 3. Bilińska L., Wrębiak J., Ledakowicz S., 2015, Ozonowanie jako etap technologii oczyszczania ścieków włókienniczych, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 4, 146-147, ISSN-0368-0827.
 4. Bilińska L., Biliński K., Ledakowicz S., 2015, Ocena efektywności procesu koagulacji ścieków włókienniczych w warunkach przemysłowych, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 4,  s.143 -145, ISSN-0368-0827.
 5. Paździor K., Klepacz-Smółka A., Wrębiak J., Ledakowicz S., 2015, Biodegradacja wydzielonego strumienia ścieków włókienniczych w reaktorze o działaniu ciągłym, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 4, 196-197, ISSN-0368-0827.
 6. Bilińska L., Gmurek M., Ledakowicz S., 2016, Comparison between industrial and simulated textile wastewater treatment by AOPs – Biodegradability, toxicity and cost assessment, Chemical Engineering Journal, 306, 550–559.
 7. Paździor K., Wrębiak J., Klepacz-Smółka A., Gmurek M., Bilińska L., Kos L., Sójka-Ledakowicz J., Ledakowicz S., Influence of ozonation and biodegradation on toxicity of industrial textile wastewater, Journal of Environmental Management, In Press.
 8. Paździor K., Klepacz-Smółka A., Wrębiak J., Liwarska-Bizukojć E., Ledakowicz S., 2016, Biodegradability of industrial textile wastewater – batch tests, Water Science & Technology 2016, 74, 1079-1087.
 
Publikacja w monografii:

 1. Wrębiak J., Paździor K., Klepacz-Smółka A, Ledakowicz S., 2017, Treatment of wastewater from textile industry In biological aerated filters, in: Pawłowska M. & Pawłowski L., (eds) Environmental Engineering V, Taylor & Francis Group, London UK, 145-153,ISBN: 978-1-138-03163-0.
 
Materiały konferencyjne

 1. Gmurek M., Bilińska L., Ledakowicz S., Application of advanced oxidation technologies for decolorization and mineralization of textile wastewater.  The 20th International Conference on Advanced Oxidation Technologies for Treatment of  Water, Air and Soil, California, 2014.
 2. Paździor K., Klepacz-Smółka A., Wrębiak J., Liwarska-Bizukojć E., Ledakowicz S., Biological degradation of real textile wastewater in different bioreactors, 7th European Meeting on Chemical Industry and Environment, Tarragona, 2015.
 3. Bilińska L., Gmurek M., Ledakowicz S., Ozonation and advanced oxidation of industrial wastewater and aqueous solutions containing Reactive Black 5, Proceedings of 42nd International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, 2015, 29, ISBN 978-80-89475-14-8
 4. Bilińska L., Gmurek M., Ledakowicz S., Ozonowanie i zaawansowane utlenianie roztworów barwników reaktywnych, XXXI Seminarium Stowarzyszenia Polskich Chemików Kolorystów i Fundacji Rozwoju Polskiej Kolorystyki, materiały konferencyjne, 2015, 61-74, ISBN 978-83-927176-7-6
 5. Biliński K., Bilińska L., Ledakowicz S., System oczyszczania ścieków włókienniczych oparty na idei zamykania obiegów wody w Zakładzie Włókienniczym Biliński Sp. j., XXXI Seminarium Stowarzyszenia Polskich Chemików Kolorystów i Fundacji Rozwoju Polskiej Kolorystyki, materiały konferencyjne, 2015, 75-85, ISBN 978-83-927176-7-6
 6. Paździor K., Wrębiak J., Klepacz-Smółka A., Bilińska L., Gmurek M., Ledakowicz S., Influence of ozonation and biodegradation on the industrial textile wastewater toxicity, European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes, Athens, Book of Abstracts, 2015, 84.
 7. Paździor K., Liwarska-Bizukojć E., Wrębiak J., Klepacz-Smółka A., Bilińska L., Żyłła R., Sójka-Ledakowicz J., Ledakowicz S., Influence of ozonation on the industrial textile wastewater biodegradability, PROCEEDINGS 43rd International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, 170; ISBN: 978-80-89597-35-2, referat.
 8. Bilińska L., Gmurek M., Ledakowicz S., Oxidation and Mineralization by Ozone Based AOPs of Simulated Textile Wastewater Containing Reactive Yellow 145, Reactive Red 195 and Reactive Blue 221, Proceedings of the IWA 8th Eastern European Young Water Professionals Conference, Gdańsk, Poland, 12-14 May, 2016, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2016, 466 – 483, referat.
 9. Sójka-Ledakowicz J., Kos L., Żyłła R., Paździor K., Ledakowicz S., Klepacz-Smółka A., The textile wastewater recycling, Book of Abstracts, IFATCC XXIV International Congress „Tradition and High-tech development keys to the textile market”, Czech Republic, June 13-16. 2016,  416-417, ISBN: 978-80-906086-8-9, poster.
 10. Ledakowicz S., Zylla R., Pazdzior K., Wrebiak J., Sojka-Ledakowicz J., Integration of ozonation and biological treatment of industrial wastewater from dyehouse, Proceedings IO3A International Conference Ozone and Advanced Oxidation for the Water-Energy-Food-Health Nexus, 26-28 October 2016 Swansea, United Kingdom, 4.1-(1-9), referat.
 
 

 

KALENDARZ


p w ś c p s n
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
24
25 26 27 28 29 30
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2
3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16
17
18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2 3
4 5
6
7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31
p w ś c p s n
1 2 3
4
5 6
7 8
9
10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20
21
22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13
14
15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25
26 27 28 29 30
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23
24
25 26
27
28
29 30 31
p w ś c p s n
1 2
3
4
5 6 7 8 9
10 11
12
13 14 15 16
17
18
19
20 21 22 23
24
25
26
27
28 29 30
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10
11
12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
p w ś c p s n
1 2 3
4 5 6
7
8 9 10
11 12
13
14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25
26 27 28 29 30
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21
22
23 24 25 26 27
28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10
11
12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13
14
15 16
17
18
19
20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13
14
15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6 7
8 9
10
11
12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
30 31
p w ś c p s n
1
2 3
4
5
6 7 8 9 10
11
12
13
14
15
16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7
8
9
10 11 12
13 14
15
16
17
18
19
20
21
22 23 24 25 26
27
28
29
30
p w ś c p s n
1
2 3 4 5
6
7 8
9 10
11
12 13 14 15
16 17
18
19
20
21 22
23
24
25
26 27 28 29
30
31
p w ś c p s n
1 2 3
4
5 6 7
8
9 10
11 12
13
14
15 16 17
18
19 20 21
22
23 24
25 26 27
28
29 30
p w ś c p s n
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19
20
21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8
9
10
11
12 13 14 15 16 17 18
19
20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6 7
8
9 10 11 12 13 14
15 16 17 18
19
20 21
22
23
24
25
26
27 28
29
30
31
p w ś c p s n
1 2
3 4 5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25
26
27
28
29 30
p w ś c p s n
1 2
3
4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16
17
18 19
20 21
22
23 24
25
26
27 28 29
30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7
8
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14
15
16
17 18 19 20
21 22 23 24 25
26
27
28 29 30
p w ś c p s n
1 2
3
4
5 6
7
8 9
10
11
12 13 14 15 16
17 18 19
20
21 22 23
24
25
26
27
28
29 30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4
5
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19
20
21 22 23 24 25
26
27
28
29 30
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
14 15 16 17 18 19
20
21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24
25
26 27 28 29
30 31
p w ś c p s n
1 2 3
4
5
6
7
8 9 10
11 12 13
14
15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
p w ś c p s n
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11 12 13
14 15 16 17
18
19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
22
23 24 25 26 27 28 29
30
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12
13 14
15
16 17 18
19 20 21 22 23 24
25
26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6
7
8 9 10 11 12 13
14
15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
p w ś c p s n
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12
13
14
15 16
17
18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
p w ś c p s n
1 2 3
4 5 6 7
8
9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21
22
23 24 25 26
27 28 29 30
p w ś c p s n
1
2 3 4
5
6 7 8
9
10 11 12 13 14 15
16 17 18 19
20
21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16
17 18 19 20 21 22
23 24 25
26
27 28
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20
21
22 23 24 25
26
27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17
18
19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
p w ś c p s n
1 2
3
4
5
6
7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17
18
19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
p w ś c p s n
1
2
3 4 5
6
7 8 9 10 11 12
13
14
15
16
17 18 19
20 21 22
23
24 25 26
27
28
29 30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6 7
8
9
10
11 12 13 14
15
16
17 18 19 20 21
22
23
24
25
26 27 28
29
30
p w ś c p s n
1
2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2
3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24
25
26 27
28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10
11
12 13 14 15
16
17 18 19 20 21 22
23 24 25 26
27
28 29
30
p w ś c p s n
1 2 3 4
5
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22
23
24 25
26
27
28
29 30 31
p w ś c p s n
1
2
3 4 5 6
7 8 9 10
11
12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
29 30
p w ś c p s n
1 2
3
4 5
6
7
8 9
10 11 12 13
14
15 16
17
18
19 20
21
22 23
24
25 26 27 28 29 30
31
p w ś c p s n
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12
13
14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27
28
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16
17
18 19
20 21 22 23 24 25 26
27
28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2
3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
31 stycznia 2019

Paulina Pędziwiatr wśród „Stu na Stulecie”

Z okazji stulecia rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Fundacja LOTTO i Totalizator Sportowy uhonorowały 100 najbardziej wyjątkowych ...

więcej
31 stycznia 2019

Praca doktorska z WIPOŚ PŁ najlepsza!

Nagrodzona praca doktorska była jednocześnie pierwszym przedłożonym do obrony na naszym Wydziale opracowaniem zredagowanym jako ...

więcej
1
2
3
23 sierpnia 2019

Wrześniowa rekrutacja na praktyki Erasmus+

Serdecznie zachęcamy do udziału w kolejnej edycji rekrutacji na praktyki Erasmus+, która  odbędzie się we wrześniu 2019 r.

więcej
20 sierpnia 2019

Praca w Katedrze Inżynierii Molekularnej

Zapraszamy do udziału w procesie aplikacyjnym na stanowiska asystenta oraz adiunkta w Katedrze Inżynierii Molekularnej WIPOŚ PŁ. ...

więcej
12 sierpnia 2019

Dziekanat nieczynny w dniu 16.08.2019 r.

Informujemy, że w dniu 16.08.2019 r. (piątek) dziekanat będzie nieczynny.

więcej
1
2
3

Galerie zdjęć

 • Koła Naukowe
 • Festyn Nauki 2018
 • Drzwi Otwarte w Lab Factor 5.02.2016 I edycja
 • Seminarium Poprawa efektywności energetycznej w perspektywie do roku 2020
 • XXII OKIChiP Spała 5-9.09.2016
 • Wigilia 2015
 • Konkurs Chemiczny 3 Wydziałów PŁ
 • XIX edycja Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki
 • Jubileusz 85 lecia prof.Cz.Strumiłło
 • Projekt Monsul
 • Festiwal Nauki Techniki i Sztuki 2015
 • Budynki
 • Kamień węgielny LabFactor