Strona główna
 • pl
 • en

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

A+ / A-


Wybierz kategorię:

29 września 2020

Informujemy, że inauguracja roku akademickiego 2020/2021 dla kandydatów na studia stacjonarne odbędzie się w formie stacjonarnej dnia 5 października 2020 r. w auli P-303 (budynek B10, Wólczańska 215, III piętro).

więcej
28 września 2020

Wszystkie informacje związane ze Stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne dla studentów PŁ – r. akadem. 2020/21 dostępne są na stronie:
 

więcej
22 września 2020

Od 1 października 2019 r. Politechnika Łódzka wydaje absolwentom studiów rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/20 dyplom ich ukończenia na zasadach wynikających z art. 81 ustawy z  20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz.85 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861 z późn. zm.) zwanego dalej Rozporządzeniem.

więcej
16 września 2020

Ramowy program prowadzenia zajęć
na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska:
 • Na pierwszym roku studiów kierunków Inżynieria Środowiska oraz Inżynieria Chemiczna i Biochemiczna wszystkie zajęcia będą odbywały się w systemie audytoryjnym (stacjonarnym).
 • Na pierwszym roku kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy zajęcia będą prowadzone w formie audytoryjnej, za wyjątkiem wykładów, które będą prowadzone w systemie zdalnym ze względu na brak sal wykładowych o wymaganej pojemności przy zachowaniu reżimów sanitarnych.
 • Na wyższych latach na wszystkich kierunkach studiów wszystkie wykłady oraz seminaria będą prowadzone w sposób zdalny.
 • Na wyższych latach na wszystkich kierunkach studiów zajęcia ćwiczeniowe, projektowe i laboratoryjne z zasady będą prowadzone w sposób stacjonarny.
Zajęcia prowadzone w danym systemie będą grupowane, tak aby zminimalizować konieczną obecność studenta na Uczelni. Może to jednak oznaczać konieczność prowadzenia zajęć od wczesnych godzin rannych do późnego wieczora.
 
Egzaminy dyplomowe będą przeprowadzane w formie stacjonarnej, chyba że zajdą okoliczności uniemożliwiające przeprowadzenie egzaminu w tej formie (np. kwarantanna dyplomanta).
 
dr hab. inż. Jacek Stelmach,
Prodziekan ds. kształcenia

więcej
2 września 2020

UWAGA Studenci!
Ankietyzacja przedmiotów z semestru letniego 2019/2020 - zapraszamy do udziału w elektronicznych badaniach ankietowych.
Ankiety należy wypełniać w terminie od 02.09.2020r. do 24.09.2020r.

Bardzo prosimy studentów  o udział w badaniu ankietowym, gdyż tylko po uzyskaniu odpowiedniej liczby odpowiedzi możliwa będzie adekwatna ocena procesu dydaktycznego oraz doskonalenie jakości kształcenia.
Zapewniamy, że badania ankietowe prowadzi się z zachowaniem zasad poufności i anonimowości.
Uzyskane informacje pozwolą na dostosowanie kształcenia do potrzeb i oczekiwań studentów.

W załączniku poniżej znajduje się lista ankietyzowanych zajęć zrealizowanych w semestrze letnim 2019/2020

więcej
3 lipca 2020

W załączniku znajduje się informacja dotycząca ostatniego terminu obowiązkowego szkolenia z BHP dla studentów 1 roku.

Multimedialny kurs BHP będzie dostępny do 10.07.2020r.

więcej
1 lipca 2020

Informujemy o kolejnym terminie rekrutacji na praktyki Erasmus+ w lipcu:
 

 • składanie dokumentów kwalifikacyjnych przez studentów/doktorantów do Koordynatorów  do 17.07.2020
   
 • przesłanie protokołów kwalifikacyjnych wraz z załącznikami do SMS do 24.07.2020

   
 • ogłoszenie wyników kwalifikacji do 31.07.2020
Wszelkie informacje dot. zasad, obowiązujących dokumentów itp. znajdują się na stronie - https://cwm.p.lodz.pl/pl/mobilnosc-studentow-pl/wyjazdy-na-praktyki/erasmus

więcej
24 czerwca 2020

Uprzejmie informujemy, że trwa IV nabór na wyjazdy studenckie na studia do krajów programu Erasmus+ (KA103) w roku akademickim 2020/2021.

Z uwagi na terminy dostarczania aplikacji w uczelniach partnerskich jest to nabór na wyjazdy w semestrze letnim.

 

Z powodu zmiany kalendarza akademickiego zapisy studentów będą trwały do 10.07.2020.