Strona główna
 • pl
 • en

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

A+ / A-


Baltic University Programme (BUP) – Uniwersytet Bałtycki

 

Program Uniwersytetu Bałtyckiego (Baltic University Programme) skupia się na zagadnieniach zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska oraz demokracji w Regionie Morza Bałtyckiego.

Uczestnikami Programu Uniwersytetu Bałtyckiego są uniwersytety w krajach Regionu Bałtyckiego. Prawie wszystkie kraje leżą w tzw. zlewni Bałtyku czyli w obszarze, z którego wody spływają do Morza Bałtyckiego. Poza krajami leżącymi bezpośrednio nad Bałtykiem w skład sieci wchodzą: Białoruś, Ukraina, Czechy i Norwegia.

W programie uczestniczą wszystkie rodzaje uczelni – humanistyczne i techniczne, wyższe szkoły pedagogiczne i ekonomiczne, akademie rolnicze i medyczne itp., a także inne placówki szkolnictwa wyższego oraz instytucje badawczo-naukowe. Sieć składa się przede wszystkim z ponad 1200 nauczycieli i około 70000 studentów uczestniczących w jednym lub kilku kursach w ramach programu od chwili jego powstania tj. od 1991 r. Program jest koordynowany przez Sekretariat Uppsala Centre for Sustainable Development (Uppsala University, Szwecja).

BUP jest aktywny w edukacji, w badaniach naukowych, informacji oraz w realizowanych projektach i współpracuje z innymi instytucjami społecznymi, np. zarządami miast i władzami lokalnymi.

Program oferuje kursy na poziomie uniwersyteckim, zarówno dla studentów niższych lat, jak i magistrantów oraz kształcenie ustawiczne dla nauczycieli i specjalistów. Corocznie kursy są organizowane w ponad 225 uczelniach dla ogólnej liczby ok. 9000 studentów.

W ramach tego programu organizowane są następujące rodzaje kursów:
- Nauka o środowisku Basenu Morza Bałtyckiego,
- Środowisko Morza Bałtyckiego,
- Region Morza Bałtyckiego – Kultura, Polityka, Społeczeństwo,
- Ludy Bałtyku,
- Zrównoważony Rozwój Regionu Bałtyckiego,
- Zrównoważona Gospodarka Wodna,
- Zrównoważony Rozwój Społeczny i Planowanie Miast.

Kursy są prowadzone w języku angielskim i polskim. Forma zajęć jest dowolna, tzn. wykłady, seminaria, ćwiczenia, zajęcia fakultatywne itp. Kursy objęte są systemem punktów kredytowych (ECTS). Należy podkreślić, że przy prowadzeniu zajęć w ramach BUP stosowane są najnowsze techniki dydaktyczne typu long distance learning (video- i audiokonferencje). Wszyscy studenci, którzy zdadzą egzamin otrzymują dyplom ukończenia kursu podpisany przez dyrektora Uniwersytetu Bałtyckiego – Christine Jakobsson.

Głównym elementem organizacji tego Uniwersytetu są krajowe Centra, które koordynują przekazywanie informacji o ważnych wydarzeniach, konferencjach, seminariach i innych spotkaniach, kontaktowanie między sobą nauczycieli i studentów, dystrybucję materiałów. 14 centrów narodowych w regionie zapewnia kontakty i przepływ informacji, a także współdziała w rozwoju Programu w krajach uczestniczących.

Polskie Centrum Uniwersytetu Bałtyckiego mieściło się do tej pory w kilku uczelniach m.in. w Warszawie, Szczecinie i Gdańsku. Jednak w 1999 roku władze Uniwersytetu w Uppsali podjęły decyzję, iż Łódź będzie najlepszym miejscem na takie Centrum. Aktualnie krajowe Centrum Uniwersytetu Bałtyckiego działa od 1 stycznia 2000 r. i mieści przy Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Dyrektorem Centrum jest prof. dr hab. Ireneusz Zbiciński. Prowadzenie takiego Centrum wymaga bardzo dużego zaangażowania wielu osób (w Centrum zajmują się tym 4 osoby), bardzo sprawnej organizacji, terminowego wywiązywania się z umów. Wysoka ocena działalności Centrum spowodowała, iż co roku podpisywana jest umowa pomiędzy Uppsala University a Politechniką Łódzką na dalszą działalność Centrum.

Dyrektor Centrum BUP w Polsce prof. I Zbiciński:
Osoby współpracujące z centrum:

Halina Marczak Dorota Michalak Krzysztof Ciesielski Agnieszka Stołecka


Centrum koordynuje pracą około 60 uniwersytetów i około 90 nauczycieli w Polsce. Rocznie kursy Uniwersytetu Bałtyckiego kończy około 2000 studentów. Organizuje konferencje naukowe dla studentów i nauczycieli oraz akcje letnie dla studentów np. Mazury Lakes Cruise, STS Fryderyk Chopin Cruise i STS Pogoria Cruise.

Najważniejsze zadania Centrum:
- promocja i informacja o działalności BUP,
- podtrzymywanie wszystkich inicjatyw do kooperacji pomiędzy uniwersytetami,
- organizacja kontaktów między nauczycielami i studentami BUP,
- gromadzenie i statystyka danych o kursach,
- dystrybucja materiałów dydaktycznych do prowadzenia kursów,
- organizacja konferencji naukowych dla studentów i nauczycieli oraz akcji letnich dla studentów.
 
Od 2000 roku Centrum przy Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, zorganizowało:
- 12 międzynarodowych konferencji studenckich w Borkach, Smardzewicach i Rogowie,
- 15 międzynarodowych konferencji dla nauczycieli akademickich,
- współorganizuje rejsy szkoleniowe w zakresie edukacji ekologicznej na żaglowcach Pogoria,Chopin i Kaliakra oraz współorganizowało letnie obozy naukowe dla studentów wyższych uczelni w Stacji Morskiej na Helu, a także szkoły letnie „Strategia ochrony wód i jezior a czystość Bałtyku na przykładzie Jezior Mazurskich” (2004, 2005, 2007, 2008).

Ogółem udział w Baltic University Programme  bierze obecnie ok. 225 uczelni z około 100 miast m.in.: 
- Uppsala University, Szwecja
- Hamburg Univ. of Applied Sciences, Niemcy
- Belarusan National Technical University, Białoruś
- Helsinki University of Technology, Finlandia
- Åbo Academi University, Finlandia
- University of Copenhagen, Dania
- Kaunas University of Technology, Litwa
- University of Latvia, Łotwa
- Kaliningrad State Technical University, Rosja
- St. Petersburg State University, Rosja
- Immanuel Kant State University of Russia, Rosja
- Technical University of Ostrava, Czechy
- Tallinn University of Technology, Estonia
- Slovak University of Agriculture in Nitra, Słowacja
- Ivan Franko National Univ. of Lviv, Ukraina
- National University of “Kyiv-Mohyla Academy”, Ukraina
- Politechnika Łódzka
- Politechnika Gdańska
- Uniwersytet Warszawski
- Uniwersytet Łódzki
- Akademia Medyczna we Wrocławiu
- Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
- Uniwersytet im. M. Curie-Skłodowskiej, Lublin
- Uniwersytet Gdański
- Akademia Morska w Szczecinie
- Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
- Wyższa Szkoła im. P. Włodkowica, Płock

 

Więcej informacji: http://www.balticuniv.uu.se/

Nasz e-mail: baltlodz@info.p.lodz.pl


KALENDARZ


p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20
21
22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6
7
8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
p w ś c p s n
1 2 3 4
5
6
7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
p w ś c p s n
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
24
25 26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2
3
4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9
10
11 12
13
14 15
16 17 18 19
20
21 22
23 24 25 26
27
28 29
30
31
p w ś c p s n
1 2
3
4 5 6 7 8 9
10
11
12 13 14
15
16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
14
15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27
28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2 3 4
5
6 7 8
9 10 11 12
13
14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
p w ś c p s n
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12
13
14
15 16 17
18 19 20 21 22 23
24
25
26
27
28
29
30
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6
7 8 9 10 11 12 13
14 15
16
17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16
17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2
3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16
17
18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2 3
4 5
6
7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31
p w ś c p s n
1 2 3
4
5 6
7 8
9
10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20
21
22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13
14
15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25
26 27 28 29 30
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23
24
25 26
27
28
29 30 31
p w ś c p s n
1 2
3
4
5 6 7 8 9
10 11
12
13 14 15 16
17
18
19
20 21 22 23
24
25
26
27
28 29 30
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10
11
12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
p w ś c p s n
1 2 3
4 5 6
7
8 9 10
11 12
13
14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25
26 27 28 29 30
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21
22
23 24 25 26 27
28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10
11
12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13
14
15 16
17
18
19
20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13
14
15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6 7
8 9
10
11
12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
30 31
p w ś c p s n
1
2 3
4
5
6 7 8 9 10
11
12
13
14
15
16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7
8
9
10 11 12
13 14
15
16
17
18
19
20
21
22 23 24 25 26
27
28
29
30
p w ś c p s n
1
2 3 4 5
6
7 8
9 10
11
12 13 14 15
16 17
18
19
20
21 22
23
24
25
26 27 28 29
30
31
p w ś c p s n
1 2 3
4
5 6 7
8
9 10
11 12
13
14
15 16 17
18
19 20 21
22
23 24
25 26 27
28
29 30
p w ś c p s n
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19
20
21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8
9
10
11
12 13 14 15 16 17 18
19
20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6 7
8
9 10 11 12 13 14
15 16 17 18
19
20 21
22
23
24
25
26
27 28
29
30
31
p w ś c p s n
1 2
3 4 5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25
26
27
28
29 30
p w ś c p s n
1 2
3
4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16
17
18 19
20 21
22
23 24
25
26
27 28 29
30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7
8
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14
15
16
17 18 19 20
21 22 23 24 25
26
27
28 29 30
p w ś c p s n
1 2
3
4
5 6
7
8 9
10
11
12 13 14 15 16
17 18 19
20
21 22 23
24
25
26
27
28
29 30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4
5
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19
20
21 22 23 24 25
26
27
28
29 30
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
14 15 16 17 18 19
20
21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24
25
26 27 28 29
30 31
p w ś c p s n
1 2 3
4
5
6
7
8 9 10
11 12 13
14
15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
p w ś c p s n
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11 12 13
14 15 16 17
18
19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
22
23 24 25 26 27 28 29
30
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12
13 14
15
16 17 18
19 20 21 22 23 24
25
26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6
7
8 9 10 11 12 13
14
15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
p w ś c p s n
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12
13
14
15 16
17
18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
p w ś c p s n
1 2 3
4 5 6 7
8
9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21
22
23 24 25 26
27 28 29 30
p w ś c p s n
1
2 3 4
5
6 7 8
9
10 11 12 13 14 15
16 17 18 19
20
21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16
17 18 19 20 21 22
23 24 25
26
27 28
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20
21
22 23 24 25
26
27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17
18
19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
p w ś c p s n
1 2
3
4
5
6
7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17
18
19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
p w ś c p s n
1
2
3 4 5
6
7 8 9 10 11 12
13
14
15
16
17 18 19
20 21 22
23
24 25 26
27
28
29 30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6 7
8
9
10
11 12 13 14
15
16
17 18 19 20 21
22
23
24
25
26 27 28
29
30
p w ś c p s n
1
2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2
3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24
25
26 27
28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10
11
12 13 14 15
16
17 18 19 20 21 22
23 24 25 26
27
28 29
30
p w ś c p s n
1 2 3 4
5
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22
23
24 25
26
27
28
29 30 31
p w ś c p s n
1
2
3 4 5 6
7 8 9 10
11
12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
29 30
p w ś c p s n
1 2
3
4 5
6
7
8 9
10 11 12 13
14
15 16
17
18
19 20
21
22 23
24
25 26 27 28 29 30
31
p w ś c p s n
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12
13
14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27
28
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16
17
18 19
20 21 22 23 24 25 26
27
28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2
3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
26 maja 2020

Studentka Małgorzata Ryba nagrodzona na „V Szczecińskim Sympozjum Młodych Chemików”

Miło nam poinformować, że Małgorzata Ryba, studentka II stopnia kierunku inżynieria chemiczna i procesowa, otrzymała I nagrodę za referat ...

więcej
2 marca 2020

Otwarcie start-up’owego labortorium + start nowego konkursu!

Dziś na otwarciu laboratorium naszego „macierzystego” start-up’u AKRIMTECH w budynku B-10 mieliśmy okazję przyjmować wyjątkowych ...

więcej
1
2
3
27 stycznia 2022

Kierunek INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - szczegółowy harmonogram zapisów na egzamin kompetencyjny

Szanowni Państwo, w załączeniu przesyłam szczegółowy harmonogram zapisów na egzamin kompetencyjny dla kierunku inżynieria ...

więcej
26 stycznia 2022

Stypendium Marszałka województwa łódzkiego - edycja 2022

Rusza kolejna edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego.  Zgodnie z warunkami konkursu, mogą ...

więcej
20 stycznia 2022

Dziekanat nieczynny w dniach 21.01 (piątek) oraz 24.01 (poniedziałek) 2022 r.

Informujemy, że w dniach 21.01 oraz 24.01.2022 r. dziekanat będzie nieczyny.  W tym okresie można kontaktować się z nami mailowo bądź ...

więcej
1
2
3

Galerie zdjęć

 • Koła Naukowe
 • Kamień węgielny LabFactor
 • Jubileusz 85 lecia prof.Cz.Strumiłło
 • Projekt Monsul
 • XIX edycja Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki
 • Wigilia 2015
 • Seminarium Poprawa efektywności energetycznej w perspektywie do roku 2020
 • Wigilia 2019
 • Festyn Nauki 2018
 • Konkurs Chemiczny 3 Wydziałów PŁ
 • Budynki
 • Festiwal Nauki Techniki i Sztuki 2015
 • XXII OKIChiP Spała 5-9.09.2016
 • Drzwi Otwarte w Lab Factor 5.02.2016 I edycja
-->